అనువాదలహరి

కాలం ఏ ఉపశాంతీ కూర్చదు… ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను కవయిత్రి.

కాలం ఏ ఉపశాంతీ ఇవ్వదు; మీరుచెప్పినదంతా పచ్చి అబద్ధం.

కాలమే నా బాధని మాన్పుతుందని చెప్పిందెవడు?

ఈ హోరుమంటున్న రాత్రిలో అతని తోడులేమి వెలితే.

సముద్రం ఆటులో ఉన్నప్పుడు తను నాప్రక్కనుంటే బాగుణ్ణు

ప్రతి కొండ వాలులోనూ మంచు కరిగి ప్రవహిస్తోంది.

క్రిందటేడువి  ఆకులు ప్రతివీధిలో దర్శనమిస్తున్నాయి;

కానీ, ఆలోచనలలోనే మిగిలిన క్రిందటేటి గాఢమైన ప్రేమ

నా గుండెల్లో భద్రంగా పేరుకుంది.

నేను వెళ్ళడానికి భయపడే స్థలాలు వంద.

ఎందుకంటే అవన్నీ అతని జ్ఞాపకంతో పొర్లుతుంటాయి.

ప్రశాంతతకోసం, అతని పాదం మోపనీ, కనులు చూడని

ఏకాంత ప్రదేశం వెతుక్కుని వెళ్ళవలసి వస్తోంది.

“హమ్మయ్య ఇక్కడ అతని జ్ఞాపకాలు లేవు,” అనుకుంటానా

మళ్ళీ అతన్నే తలుచుకుంటూ అక్కడ బాధతో నిలబడిపోతాను.

.

ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే

22 ఫిబ్రవరి 1892 – 19 అక్టోబరు, 1950)

అమెరికను కవయిత్రి, నాటక రచయిత, స్త్రీవాది.

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

Time Does Not Bring Relief

.

Time does not bring relief; you all have lied

Who told me time would ease me of my pain!

I miss him in the weeping of the rain;

I want him at the shrinking of the tide;

The old snows melt from every mountain-side,

And last year’s leaves are smoke in every lane;

But last year’s bitter loving must remain

Heaped on my heart, and my old thoughts abide!

There are a hundred places where I fear

To go,—so with his memory they brim!

And entering with relief some quiet place

Where never fell his foot or shone his face

I say, ‘There is no memory of him here!’

And so stand stricken, so remembering him!

.

Edna St. Vincent Millay

22 February 1892, died 19 October 1950

American lyrical poet, playwright, and feminist.

%d bloggers like this: