అనువాదలహరి

సంఘర్షణ… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

(సారా టీజ్డేల్ వర్ధంతి సందర్భంగా)

.

నాలోని యోగీ, భోగీ

రాత్రనక పగలనక కొట్టుకుంటూ ఉంటారు;

సమౌజ్జీలేమో, అలుపులేక, శక్తి సన్నగిల్లుతున్నా

ఒకర్ని ఇంకొకరు తిట్టుకుంటూ,

నా చల్లారిన రక్తం చెమటపడుతుంది, వాళ్ళు అలా

సూర్యోదయం నుండి అస్తమయందాకా కొట్టుకుంటుంటే.

మళ్ళీ రాత్రయినదగ్గరనుండీ యుద్ధం కొనసాగుతుంది

వేకువవేళకి నేను వణుకుతూ వాళ్ళ పోరాటం వింటుంటాను;

ఈ సారి మాత్రం వాళ్ళు చావో రేవో తేల్చుకునేలా పోరాడుతుంటారు,

అయితే, ఎవరు చస్తే నాకేం అని నేను పట్టించుకోను.

ఎందుకంటే,  ఎవరు మృత్యువాతపడినప్పటికీ

చివరకి ఓడిపోయేది మాత్రం నేనే.

.

సారా టీజ్డేల్

ఆగష్టు 8, 1884 – జనవరి 29, 1933

అమెరికను.

.

Sara Teasdale

.

Conflict

.

The Spartan and the Sybarite

Battle in me day and night;

Evenly matched, relentless, wary,

Each one cursing his adversary,

With my slow blood dripping wet,

They fight from sunrise to sunset.

And from sunset the fight goes on,

I shiver and hear them in the dawn;

They fight to the death this time, but I

Care little which will have to die,

Whichever it is, when the end has come,

I shall be the defeated one.

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American

%d bloggers like this: