అనువాదలహరి

ఆఖరి సుమం… అలెగ్జాండర్ పుష్కిన్. రష్యను కవి

కొత్తగా కుసుమించిన పుష్పపు సొబగులు

దివ్యంగా ఉండొచ్చు; నాకు మాత్రం చివరి సుమమే ఇష్టం.

నా కలలూ. ఆశలూ, కోరికలన్నిటిలోనూ ఎప్పుడూ

నా మనసుకి పునస్సమాగమమే బాగుంటుంది

మేమిద్దరం కలిసి గడిపిన క్షణాలకంటే,

వీడ్కోలుపలుకుతూ గడిపిన ఘడియలే స్ఫూర్తినిస్తాయి.

.

అలెగ్జాండర్ పుష్కిన్

6 జూన్  1799 – 10 ఫిబ్రవరి  1837

రష్యను మహాకవి

.

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A.S.Pushkin.jpg
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A.S.Pushkin.jpg

.

The Last Flower

.

Rich the first flower’s graces be,

But dearer far the last to me;

My spirit feels renewal sweet,

Of all my dreams hope or desire–

The hours of parting oft inspire

More than the moments when we meet!

.

Alexander Sergeyevich Pushkin

Poem Courtesy:

http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/alexander_sergeyevich_pushkin_2012_6.pdf

%d bloggers like this: