అనువాదలహరి

Gravity… Ravi Verelly, Telugu, Indian

That silently dissolving drop of rain
planting a wet kiss on earth’s forehead
gushes out like a fountain high someday

Peeping through mother twigs
and catching at the melting seasons
the rustling leaf speaks only after … Fall.

The cynosure of all eyes, the flower
meditating on one leg over the stalk
surrenders to the ripples of wind
to pay its respects to mother earth.

Cultivating the expansive field of firmament
and planting the seeds of stars, the Moon
stretches his hands below to caress the crests of waves
to sprinkle a few drops of water

For me

shuttling between thought and theme

with dream-filled eyes

It’s a pleasure to hug you

Like the leaf

The flower

The drop

And the moonshine over the wave

.

.

Ravi Verelly

Telugu
Indian

Ravinder_Verelly

Ravi Verelly

Mr. Ravi Verelly is a Software Architect with TMEIC. He lives in Roanoke, Virginia. He is very nostalgic about his village Amudalapalle and his childhood.  He brought out his maiden collection of poems in Telugu … Doopa (Thirst) in 2012.

.

Gravity

1
భూమి నుదుట తడిముద్దు పెట్టి
గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఇంకిన చినుకు
ఎదో ఓ రోజు ఊటనీరై ఉవ్వెత్తున ఉబుకుతుంది.

2
తల్లికొమ్మలోంచి తలపైకెత్తి
కరుగుతున్న కాలాలన్నీటినీ ఒడిసిపట్టిన ఆకు
నేల రాలాకే గలగలా మాట్లాడుతుంది.
3
తొడిమెపై తపస్సు చేసి
లోకాన్ని తన చుట్టూ తిప్పుకున్న పువ్వు
మట్టి పాదాలు తాకడానికి
ఏ గాలివాటానికో లొంగిపోతుంది.

4
అనంతమైన ఆకాశాన్ని సాగు చేసి
చుక్కల మొక్కలు నాటిన చంద్రుడు
చిన్న నీటిబిందువు కోసం కిందికి చేతులు సాచి
అలల తలలను దువ్వుతాడు.
5
ఎప్పుడూ
కళ్ళనిండా కలల వత్తులేసుకుని
ఆలోచనకీ అక్షరానికీ మధ్య తచ్చాడే నాకు

ఆకులా
పువ్వులా
చినుకులా
అలను తాకే వెన్నెలలా

నిన్ను హత్తుకోవడమే ఇష్టం.
.

Ravi Verelly

%d bloggers like this: