అనువాదలహరి

అర్థ రాత్రి పచార్లు చేస్తున్న అబ్రహాం లింకన్ … వాషెల్ లిండ్సే, అమెరికను కవి

ఏదో అమంగళ సూచన, ఈ దేశానికి చెందిన ఆకారం
అర్థరాత్రపుడు, అతిసామాన్యమైన మా నగరంలో,
సంతాపంతో తిరుగుతోంది, ఏమాత్రం విశ్రాంతి తీసుకోకుండా,
అదిగో కోర్టుకి దగ్గరగా, అటూ ఇటూ పచార్లు చేస్తోంది.

తన ఇంటికి పక్కగా, నీడలు పాకే అతని ఆవరణలలో
తనపిల్లలు ఒకప్పుడు ఆడుకున్న జాగాలో మెల్లగా ఆగి ఆగి
ఒకోసారి బజారులో చరిస్తూ, అరిగిపోయిన రాతి బాటమీదా
నక్షత్రాలు నివురుగప్పేదాకా అడుగులో అడుగువేసుకుంటూ…

ఒక పొడవాటి వెల్లబారిన మనిషి  పాత సూటులో
పేరుబడ్డ  High Top Hat తో, జీర్ణమైన  సాదా శాలువతో
చిత్రంగా కనిపిస్తూ; ఒకప్పుడు ప్రజలందరూ ప్రేమించిన వ్యక్తి,
ఒక చిన్న పల్లెటూరి న్యాయవాది, మనందరికీ నాయకుడు.

ఇప్పుడు తను సమాధిలో నిద్రపోలేకపోతున్నాడు.
అతను మనమధ్య తిరుగుతున్నాడు… పాతరోజుల్లోలా.
తీరికలేకుండా తిరుగుతూ, ఝామురాత్రిదాకా మేలుకుండేవారు
తలుపుపక్కనుండి వెళ్ళడం చూస్తే గట్టిగా ఊపిరి తీసి, అవాక్కవుతారు.

అతని తల వాలి ఉంటుంది. తను రాజులూ ప్రజలగురించి ఆలోచిస్తాడు.
నిజమే. ప్రపంచం ఖాయిలాపడి ఏడుస్తుంటే తనెలా నిద్రపోగలడు?
కారణం తెలీదు, కానీ చాలా మంది రైతులు పోరాడుతున్నారు,
చాలా కుటుంబాలు దోపిడీకి గురై అలమటిస్తున్నాయి.

యుద్ధోన్మాదుల ఆగడాలు అతని గుండె రగిలుస్తున్నాయి
ప్రతి సముద్రంలోనూ అతనికి యుద్ధనౌకలే కనవస్తున్నాయి
అతనిపుడు భుజం చుట్టూ కప్పుకున్న శాలువతోపాటు మోస్తునాడు
వాళ్ళ తెలివితక్కువలనీ, బాధనీ, దిగమింగలేని వేదననీ.

అతను ఒక శుభోదయం అయేదాకానిశ్చింతగా ఉండలేడు;
… యూరోపు స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి ఆశాకిరణమైన
మేధావివర్గ సమాఖ్యలూ, ప్రపంచ కార్మికులూ,
దేశానికీ, ప్రపంచానికీ శాశ్వతశాంతి తీసుకువచ్చేదాకా.

ఇంకా రాజ్య హింస కొనసాగడం అతన్ని కలవరపరుస్తోంది
అతను ఈ ప్రజలకోసం కష్టపడి, వెచ్చించిన కాలమంతా
నిష్ఫలంగా కనిపిస్తోంది.  సమాధిలో తను నిద్రించడానికి వీలుగా,
ఎవరు అకళంకమైన శాంతిని తీసుకురాగలరు? 

.

లిండ్సే వాషెల్

(1879 – 1931)
అమెరికను  

.

a photo of poet Vachel Lindsay circa 1912
a photo of poet Vachel Lindsay circa 1912 (Photo credit: Wikipedia)

.

Abraham Lincoln Walks at Midnight

.

It is portentous, and a thing of state

That here at midnight, in our little town

A mourning figure walks, and will not rest,

Near the old court-house pacing up and down.

Or by his homestead, or in shadowed yards

He lingers where his children used to play,

Or through the market, on the well-worn stones

He stalks until the dawn-stars burn away.


A bronzed, lank man! His suit of ancient black,

A famous high top-hat and plain worn shawl

Make him the quaint great figure that men love,

The prairie-lawyer, master of us all.

He cannot sleep upon his hillside now.

He is among us: — as in times before!

And we who toss and lie awake for long

Breathe deep, and start, to see him pass the door.

His head is bowed. He thinks on men and kings.

Yea, when the sick world cries, how can he sleep?

Too many peasants fight, they know not why,

Too many homesteads in black terror weep.

The sins of all the war-lords burn his heart.

He sees the dreadnaughts scouring every main.

He carries on his shawl-wrapped shoulders now

The bitterness, the folly and the pain.

He cannot rest until a spirit-dawn

Shall come; — the shining hope of Europe free;

The league of sober folk, the Workers’ Earth,

Bringing long peace to Cornland, Alp and Sea.

It breaks his heart that kings must murder still,

That all his hours of travail here for men

Seem yet in vain. And who will bring white peace

That he may sleep upon his hill again?

.


Lindsay, Vachel (1879 – 1931)

(In Springfield, Illinois)


Notes for highlighted words:

Abraham Lincoln (1809-65), was the 16th president of the United States, assassinated in Ford’s Theatre, Washington, D.C., at the close of the American Civil War. His home town, and Lindsay’s, was Springfield, the state capital of Illinois.


(Line 4) the old court-house: the old state capitol, completed in 1853. Lincoln in 1858 gave his “House Divided” speech, on the chaotic effects of having a government both for and against slavery. A limestone edifice, it now stands near the downtown mall.


(Line 5) Lincoln’s home, erected in 1839 and purchased by him in 1844, stands at 8th and Jackson and is open to the public.


(Line 13) His hillside: the Lincoln monument, built over his grave, stands in Oak Ridge cemetery. The granite obelisk and mausoleum were finished in 1874, obtained by the state in 1895, and restored by it in 1899-1901.


(Line 22) Dreadnoughts: battleships.


(Line 28) Cornland: town in central Illinois.

(Poem and Notes Courtesy:

http://rpo.library.utoronto.ca/poems/abraham-lincoln-walks-midnight#poemline-28)

%d bloggers like this: