అనువాదలహరి

నా ప్రియమిత్రుడు, జాన్ ఏండర్సన్, రాబర్ట్ బర్న్స్, స్కాటిష్ కవి

ప్రియ మిత్రమా, జాన్ ఏండర్సన్,

మనిద్దరికి తొలిసారి పరిచయమైనపుడు

నీ జుత్తు ఎంత కారునలుపుగా ఉండేదని,

ఒత్తైన నీ కనుబొమలు గోధుమరంగులో ఎంతో తీరుగా ఉండేవి;


కానీ జాన్, ఇప్పుడు ఆ కనుబొమలు పల్చబడ్డాయి,


నీ జుత్తు బాగా తెల్లబడింది;


ప్రియ మిత్రమా, జాన్ ఏండర్సన్,


నీకు అనేకానేక ఆశీస్సులు.


ప్రియ మిత్రమా, జాన్ ఏండర్సన్,


మనిద్దరం కొండ కలిసి ఎక్కేవాళ్ళం

ఎన్నో ప్రకాశవంతమైన రోజుల్ని

ఇద్దరం ఒకరికొకరు తోడుగా గడిపేం, గుర్తుందా,

కానీ, జాన్ ఇక మన అడుగులు తడబడక తప్పదు,

అయినా, చేతిలో చెయ్యి వేసుకుని నడుద్దాం లే,

ఇద్దరం కలిసే ఈ కొండ మొగల్లో నిద్రిద్దాం


ప్రాణ మిత్రమా, జాన్ ఏండర్సన్, సరేనా?

.

రాబర్ట్ బర్న్స్


25 January 1759 – 21 July 1796


స్కాటిష్ మహాకవి


.

English: Robert Burns Source: Image:Robert bur...
English: Robert Burns Source: Image:Robert burns.jpg Replacement of existing commons image with higher res version (Photo credit: Wikipedia)

.

John Anderson, my Jo

.

John Anderson, my jo, John,
When we were first acquent,
Your locks were like the raven,
Your bonnie brow was brent;
But now your brow is beld, John,
Your locks are like the snow;
But blessings on your frosty pow,
John Anderson, my jo!

John Anderson, my jo, John,
We clamb the hill thegither;
And monie a canty day, John,
We’ve had wi’ ane anither:
Now we maun totter down, John,
But hand in hand we’ll go,
And sleep thegither at the foot,
John Anderson, my jo.

.

Robert Burns

25 January 1759 – 21 July 1796

Scottish Poet

 

%d bloggers like this: