అనువాదలహరి

కోరిక పుట్టుక, పెంపూ … ఎడ్వర్డ్ డి వేరె , ఎర్ల్ ఆఫ్ ఆక్స్ ఫర్డ్, ఇంగ్లండు

నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావు కోరికా?

వసంత ఋతు శోభ ఉద్దీపించినపుడు

అందమైన చిన్నోడా, నీ జన్మకారకులెవరు?

ఏమో, ఊహ అని మాత్రం అందరూ అంటుంటారు.

మరి నిన్ను పోషిస్తున్నదెవరు?

ఆనందమలదిన యవ్వనం.

మరి నీ భోజనం మాటో?

చికాకుపెట్టే వేడి నిట్టూర్పులు

మరి నీ దాహం తీరేదెలా ?

ప్రేమికుల కపటంలేని కన్నీళ్ళు తాగి

నిన్ను ఏ ఊయలలో ఊచారో?

ఏ భయమూ లేని ఆశల ఊయలలో

మరి నీకు నిద్రపుచ్చడమెలా?

మనుషులందరూ ఇష్టపడే కమ్మని కబుర్లు

మరి ఇప్పుడు నీ బస ఎక్కడ?

అమాయక హృదయాలలో

నీకు స్నేహితులంటే చిరాకా?

చిరాకే, చాలా సార్లు.

మరి ఎవరితో తిరగాలనుకుంటావు?

ఒంటరిగా ఆలోచనలలో పడేవాళ్లతో

నీకంటికి ఏది ఇంపుగా కనిపిస్తుంది ?

నేనంటే అభిమానించేవాళ్ళు.

నీకు అందరిలోకీ ఎవరంటే శత్రుత్వం?

నా అభిమానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసే వాళ్ళంటే

వయసు గాని, మృత్యువుగాని నిన్ను నశింపచేయగలదా?

ప్రసక్తి లేదు. నేను రోజుకి కొన్ని వేలసార్లు పుడుతూ గిడుతుంటాను.

.

ఎడ్వర్డ్ డి వేరె

(12 April 1550 – 24 June 1604)

17 వ ఎర్ల్ ఆఫ్ ఆక్స్ ఫర్డ్, ఇంగ్లండు

ఈ కవిత వయసు సుమారు 500 సంవత్సరాలంటే నమ్మశక్యం కాదు… అందులో వస్తువుకీ, ఆ భావనా సరళతకీ, పదాల ఆధునికతకీ.

ఇందులో సంభాషణపూర్వకంగా కవిత సాగుతూనే అందులో వ్యంగ్యమూ, సహజోక్తీ స్పష్టంగా కనిపించేటట్టు సమర్థవంతంగా నిర్వహించేడు కవి.

.

Portrait of Edward de Vere - 17th Earl of Oxfo...
Portrait of Edward de Vere – 17th Earl of Oxford – after lost original 1575 (Photo credit: Wikipedia)

.

Of the birth and bringing up of Desire

 

.

 

When wert thou born, Desire? 

In pomp and prime of May.

By whom, sweet boy, wert thou begot? 

By Good Conceit, men say.

Tell me, who was thy nurse? 

Fresh Youth, in sugared joy.

What was thy meat and daily food? 

Sore sighs, with great annoy.

What had you then to drink? 

Unfeignëd lovers’ tears.

What cradle were you rockëd in? 

In hope devoid of fears.

What brought you then asleep?

Sweet Speech, which likes men best.

And where is now your dwelling-place? 

In gentle hearts I rest.

Doth company displease?

 It doth, in many one.

Where would Desire then choose to be? 

He likes to muse alone.

What feedeth most your sight? 

To gaze on favor still.

Who find you most to be your foe? 

Disdain of my good will.

Will ever age or death bring you into decay?

No, no!  Desire both lives and dies a thousand times a day.

 

.

 

Edward de Vere, 17th Earl of Oxford, 

(12 April 1550 – 24 June 1604)

England

 

Poem Source: http://www.luminarium.org/renlit/whenwert.htm

Like a dream of the night… Mohanatulasi Ramineni, Telugu, Indian

All of a sudden

I hit upon some page

where I find myself there…

From the book inverted

silence dribbles memories…

as the tips of the fingers sift the mind through.

What can I write about this moment?

.

Some moments can never be put down! That’s all!

.

Yet, there’s something to write about…

Apart from truth, terra and day

or fancy, firmament and night

.

Something like the chaotic world

that slips heavily through the eyelids

at the night after the second watch…

.

Something ephemeral like a Higgs Boson

as trillions of particles collide all at once

.

Something akin to life’s journey

which we long to revisit on occasion

but it never occasions and we march ahead

.

There’s something for sure

May not be the destination, though.

.

There must be some aura

more awesome than the tune we could catch

or the haunting expression we wanted to write…

like a drop of rain trickling from nowhere

like the dream of the night we forget first in the morning!

.

It remains elusive still

Is it a song? Or a sound?

*

Mohanatulasi Ramineni

Telugu, Indian

*

Image Courtesy: Mohanatulasi Ramineni
Image Courtesy: Mohanatulasi Ramineni

Mohanatulasi is a System Analyst with SAP and now lives in Chicago. 

Besides reading/ writing poetry, she loves photography and painting.

She is an active blogger and is running her blog                        

(http://vennela-vaana.blogspot.com) since January 2008.

*

ఒక నిశీధి తలపులా…
.

హఠాత్తుగా

ఏదో పేజీ దొరుకుతుంది
నన్ను నేను చదూకుంటా
బోర్లించిన పుస్తకంలోంచి
సంగతుల్ని దొర్లిస్తూ నిశ్శబ్ధం
మదిని వడకట్టేస్తూ వేళ్ళ చివర్లు
ఇంకేం రాయను ఈ క్షణం మీద

కొన్ని క్షణాలు రచింపబడవు !

అయినా రాయడానికేదో ఉంది

పగలు-భూమి-నిజమే కాకుండా
రాత్రి-ఆకసము-ఊహే కాకుండా ఏదో వుంది…


బరువైన రేయి రెప్పల్లో జారే

రెండవ జాములో
తలకిందులవుతున్న లోకంలాంటిదేదో…


వేవేల కిరణాలోకేసారి విడుదలయ్యే తీరులో

జననమరణంలాంటిదేదో…


మళ్ళీ వెళ్ళొద్దామనుకుంటూ

వెనక్కి తిరక్కుండానే తిరిగొచ్చేసిన దారిలో
ఒక జీవిత పయనంలాంటిదేదో…

ఏదో వుంది…

అది గమ్యమైతే కాదు

అందుకునే రాగం కన్నా

రాయాలనుకునే భావం కన్నా
అద్భుతమైన ఆరా ఏదో వుండే వుంటుంది
ఎటు నుండో రాలే రహస్య చినుకులా
తెల్లారితే మరపుకొచ్చే ఒక నిశీధి తలపులా !


ఎప్పటికీ అలానే ఉండిపోయే

అది ఒక మాటో, మరి పాటో!మోహన తులసి

 

Market… Abd Wahed, Telugu, Indian

This body is a garden of flowers

And the wounds are just small and big posies

The hum of the bees of political compassion around

Is but the malodor from the abscess… scented apurpose

When life itself becomes so dreadful

Who cares for death but itself?

 

What abode can a speck of dust have

Than go itinerant with the wind incessantly blowing it? 

 

The firebrand-tongues inflame tongues of fire

Crying out … nay, not to die of thirst!

 

Meditating Marabou sell faith for a price

Fish swim across to buy pints of water 

 

Well, man! When your mien becomes business-like

Even your passions and compassion reduce to mannequins.

Go! Sell tears to the bawler. 

 

When once you start selling…

Why secrecy?

Sell babies to the umbilical cord…

Sell games of delusion on the slide of equivocacy.  

 

If eyelids close for the glitter of the sword

Don’t confuse it for the weariness of sleep…

The lava under eyes never subsides to swell…

 

Do you expect the pigeons of the Masjid negotiate peace?

The foundations of these Minars ramify the depths of earth

Now, there is no more fear of earthquakes…

.

Abd Wahed

Telugu

Indian, Freelancer.

.

Abd Wahed Photo Courtesy: Abd Wahed

Abd Wahed

Photo Courtesy: Abd Wahed

Mr Abd Wahed hails from a small remote village “Gundugolanu” in West Godavari District of Andhra Pradesh. He is a graduate in mathematics and started his career as a freelance reporter for a small eveninger coming from Vijayawada and is presently associated with a Telugu weekly “Geeturaayi” issuing from Hyderabad.

He presented “face-to-face” programmes with Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna, Sri Ravuri Bharadwaja etc. on Sanksruthi TV, a sister concern of TV9 under “Atithi Devobhava” and as in-charge, news based programs for HM TV presented a daily feature “Sandarbham”, a documentary presentation of the “Topical Story” of the day. He had also supervised the programmes like “Kashmir … the Burning Ice”, a special programme on Kashmir, in which HMTV Editor Sri Ramachandra Murthy himself interviewed many leaders of Kashmir.

After a brief stint with TV7 and Studio N, he is currently in charge of Publication Division of “Geeturaayi” and has so far translated 10 books from Urdu to Telugu. He wrote many political satires on current events in metrical poetry. He wrote Urdu, Hindi and Telugu scripts for TV Channels. He is particularly happy for the opportunity he got to write the script for the Hindi version of Bapu’s Bhagavatam.

.

Telugu Original:

.

బజారు

 

దేహం ఒక పూదోటే

చిన్నా పెద్ద గాయాల పూలే అన్ని

వాటిపై సానుభూతి తుమ్మెదల ఝుంకారాలు

సువాసనల రసి కారుతున్న గాయాలు

భయమే ప్రాణమైపోతే…

చావు భయపడక తప్పదు కదా…

 

ధూళిరేణువుల చిరునామా ఏముంది?

గాలిదెబ్బలు తింటూ తిరగడమే…

 

నాల్కల కొరివి నుంచి మంటలు కారుతున్నాయి

దాహంతో చావకండని పిలుస్తున్నాయి…

 

జపం చేసే కొంగలు నమ్మకాన్ని అమ్ముతున్నాయి

చేపలు ఈదుకుంటూ నీళ్ళను కొంటున్నాయి

సరే, చేస్తున్నది వ్యాపారమైనప్పుడు

ప్రేమాభిమానాలు కూడా షోకేసుల్లోనే …

ఏడ్చేవాడికి కన్నీళ్ళు అమ్ముకో

 

 అమ్మడమే మొదలైతే…

దాపరికాలెందుకు…

తల్లిప్రేగుకే పిల్లల్ని అమ్ముకో

మాటల జారుడు బల్లపై భ్రమల ఆటలు అమ్ముకో

 

 కత్తి మెరుపుకు కళ్ళు మూతపడుతుంటే

అది నిద్రమత్తు కాదు…

కనురెప్పల క్రింద లావా ఉబుకుతూనే ఉంది.

మసీదు పావురాళ్ళు శాంతిని కొనుక్కోవాలా?

ఈ మీనారుల పునాదులు నేల లోతుల్ని కావలించుకున్నాయి

భూకంపాల భయం లేదు…

వాహెద్

తెలుగు,

ఫ్రీ లాన్స్ జర్నలిస్టు మరియు టీ వీ ప్రోగ్రామర్

నిర్బంధించబడిన ఆత్మ … వాల్ట్ విట్మన్, అమెరికను కవి

చివరకి, తేలిపోతూ
 
కోటలా సురక్షితమైన ఈ ఇంటిగోడల మధ్యనుండీ
   
దగ్గరా మూసిన తలుపులనుండీ, పకడ్బందీగా వేసిన తాళాలనుండీ 
 
నన్ను ఎగిరిపోనీ…
 

 
నన్ను చప్పుడు చెయ్యకుండా జారుకోనీ…
 
సుతి మెత్తని గుసగుసలతో తాళాలు తీసుకుంటూ …
 
ఓ నా జీవమా! ద్వారాలు తెరుచుకోనీ.
 

 
ఓహో, నెమ్మదిగా! అంత అసహనం కూడదు..
 
ఎంత బిగువైనది నీ పట్టు, నశ్వరమైన శరీరమా!
 
ఎంత బలీయము ఈ వ్యామోహము, ప్రేమా!

.

వాల్ట్ విట్మన్


31 మార్చి, 1819 – 26 మార్చి 1892


అమెరికను కవి

.

Walt Whitman's use of free verse became apprec...
Walt Whitman’s use of free verse became appreciated by composers seeking a more fluid approach to setting text. (Photo credit: Wikipedia)

 

The Imprisoned Soul

.

At the last, tenderly,

From the walls of the powerful, fortress’d house,

From the clasp of the knitted locks—from the keep of the well-closed doors,

Let me be wafted.

 

Let me glide noiselessly forth;

With the key of softness unlock the locks—with a whisper

Set ope the doors, O soul!

 

Tenderly! be not impatient!

(Strong is your hold, O mortal flesh!

Strong is your hold, O love!)

.

Walt Whitman

(May 31, 1819 – March 26, 1892)

American Poet

(Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/101/742.html

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900, Arthur Quiller-Couch, ed. 1919.)

చిరుగాలి… రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్, స్కాటిష్ కవి

రోజల్లా వీచే ఓ చిరుగాలీ!


బిగ్గరగా ఆలపించు చిరుగాలీ!


గాలిపటాలు మీదకి ఎగరెయ్యడం చూశాను


ఆకాశంలోకి పక్షుల్ని  ఎగరేసుకుపోవడం చూశాను


నా చుట్టూ నువ్వు వీస్తున్న చప్పుడు విన్నాను…


ఆడవాళ్ళ పరికిణీలు గడ్డిమీద చప్పుడు చేసినట్టు.


రోజల్లా వీచే ఓ చిరుగాలీ!


బిగ్గరగా ఆలపించు చిరుగాలీ!


నువ్వు చేసే చాలా పనులు చూశాను


కానీ ఎప్పుడూ నిన్ను నువ్వు దాచేసుకుంటావు

నువ్వు నన్ను తొయ్యడం తెలుస్తోంది, నీ పిలుపూ వినిపిస్తోంది


కానీ నాకంటికి నువ్వు ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు.


రోజల్లా వీచే ఓ చిరుగాలీ!


బిగ్గరగా ఆలపించు చిరుగాలీ!


ఎంతో బలంగా, శీతలంగా ఉండే నువ్వు,


జోరుగా వీచే నువ్వు ఇంతకీ పిన్నవా? పెద్దవా?


చెట్లూ మైదానాలలో స్వేచ్ఛగా చరించే మృగానివా


లేక నాకంటే బలశాలివైన ఒక చిరుకూనవా?


.

రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్ ,

13 నవంబరు 1850 –  3 డిశంబరు 1894)

స్కాటిష్ కవీ, రచయితా, వ్యాసకర్తా, యాత్రా కథకుడు.

English: Photograph of Robert Louis Stevenson
English: Photograph of Robert Louis Stevenson (Photo credit: Wikipedia)

.

The Wind

 

.

 

saw you toss the kites on high

And blow the birds about the sky;

And all around I heard you pass,

Like ladies’ skirts across the grass—

O wind, a-blowing all day long,

O wind, that sings so loud a song!

 

I saw the different things you did,

But always you yourself you hid,

I felt you push, I heard you call,

I could not see yourself at all—

O wind, a-blowing all day long,

O wind, that sings so loud a song!

 

O you that are so strong and cold,

O blower, are you young or old?

Are you a beast of field and tree

Or just a stronger child than me?

O wind, a-blowing all day long,

O wind, that sings so loud a song!

 

.

 

Robert Louis Stevenson.

(13 November 1850 – 3 December 1894)

Scottish novelist, poet, essayist, and travel writer.

 

 

Poem Courtesy:

 

http://www.gutenberg.org/files/34237/34237-h/34237-h.htm#Page_45

ఒంటిగంట దాటింది… వ్లాడిమిర్ మయకోవ్ స్కీ, రష్యన్ కవి.

రాత్రి ఒంటిగంట దాటింది. నువ్వు ఈపాటికి నిద్రకి ఉపక్రమించి ఉంటావు. 

పాలపుంత రాత్రి పొడవునా వెండివెలుగులు విరజిమ్ముతూనే ఉంది.

నా కేమీ తొందరలేదు; మెరుపుల తంతివార్తలు పంపి

నిన్ను మేలుకొలిపి ఇబ్బందిపెట్టడానికి తగిన కారణం కనిపించదు.

ఇంతకీ, అదెవరో చెప్పినట్టు, ఆ విషయం ముగిసిపోయింది.

నిత్యనైమిత్తికాల రాపిడికి ప్రేమ పడవ పగిలిపోయింది.

ఇప్పుడు నీకూ నాకూ చెల్లు.  ఇంకెందుకు వివాదం

దుఃఖాలూ, విచారాలూ, గాయాలూ లెక్కలేసుకోవడం?

చూడు, ప్రపంచం మీద ఎంత ప్రశాంతత పరుచుకుంటోందో.

చీకటి ఆకాశాన్ని చుట్టజుట్టి నక్షత్రాలకి కప్పం కడుతోంది.

ఇటువంటి ఘడియల్లో, మనిషి కాలంతో, చరిత్రతో,

సమస్త సృష్టితో సంభాషించడానికి ఉద్యుక్తుడౌతాడు.

.

వ్లాడిమిర్ మయకోవ్ స్కీ

(July 19, 1893 – April 14, 1930)

రష్యన్ కవి

.

English: Vladimir Mayakovsky, Soviet poet
English: Vladimir Mayakovsky, Soviet poet (Photo credit: Wikipedia)

.

Past one o’clock

.

Past one o’clock. You must have gone to bed.


The Milky Way streams silver through the night.


I’m in no hurry; with lightning telegrams


I have no cause to wake or trouble you.


And, as they say, the incident is closed.


Love’s boat has smashed against the daily grind.


Now you and I are quits. Why bother then


To balance mutual sorrows, pains, and hurts.


Behold what quiet settles on the world.


Night wraps the sky in tribute from the stars.


In hours like these, one rises to address


The ages, history, and all creation.

. (1930)


Vladimir Mayakovsky

(July 19, 1893 – April 14, 1930)

Russian Poet

మనం ఒక మొక్కని నాటుతున్నామంటే … హెన్రీ ఏబీ, అమెరికను కవి

మనం ఒక మొక్కని నాటుతున్నామంటే ఏమిటి నాటుతున్నాం?

మనం సంద్రాలు అవలీలగా దాటగల ఓడని నాటుతున్నాం,

దాని తెరచాపలు ఎగరేసే నిలువెత్తు వాడస్థంభాన్ని నాటుతున్నాం;

తుఫానులను ఎదుర్కోగల చెక్కలని నాటుతున్నాం,

దాని వెన్నుని, దూలాల్ని, లో దూలాల్ని, కీళ్ళని,

మనం ఒక మొక్కని నాటుతున్నామంటే ఒక ఓడని నాటుతున్నాం.

 మనం ఒక మొక్కని నాటుతున్నామంటే ఏమిటి నాటుతున్నాం?

నువ్వూ నేనూ ఉండడానికి ఒక ఇల్లుని నాటుతున్నాం,

ఇంటివాసాల్ని, పట్టీల్ని, మిద్దెల్ని, నాటుతున్నాం,

గుబ్బమేకుల్ని, పెండెబద్దల్ని, తలుపుల్ని నాటుతున్నాం,

దూలాల్ని, ద్వారబంధాల్ని, ఎన్ని అవసరాలో అన్నిటినీని

మనం ఒక మొక్క నాటుతున్నామంటే ఒక ఇంటిని నాటుతున్నాం.

 మనం ఒక మొక్క నాటుతున్నామంటే ఏమిటి నాటుతున్నాం?

మనం రోజూ చూసే వేలరకాల వస్తువుల్ని;

మన గోపురాలని తలదన్నే మెట్లని నాటుతున్నాం,

మన దేశపతాకాన్ని ఎగరేసే  జండాకొయ్యని నాటుతున్నాం,

ఎండనుండి రక్షించే ఒక ఒక నీడని నాటుతున్నాం

మనం ఒక మొక్కనాటుతూ ఇవన్నీ నాటుతున్నాం.

.

 హెన్రీ ఏబీ

జులై 11, 1842 – జూన్ 7, 1911

అమెరికను కవి.

సాహిత్యంలో ఒకే ఒక్క కవితతో అజరామరమైన కీర్తి సంపాదించిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ. అటువంటి  అతితక్కువమంది కవుల్లో  హెన్రీ ఏబీ ఒకడు.

మనకి తెలిసిన విషయాలే అవొచ్చు. కానీ, చెప్పే విధానంలోనే తేడా. చిత్రకారులందరికీ అవే కుంచెలు, అవే రంగులు; ఒక భాషకి చెందిన కవులందరికీ అదే వర్ణమాల, అవే పదాలూ అవే ప్రయోగాలూ. కానీ జాషువాలూ, కరుణశ్రీలూ, రవివర్మలూ, వడ్డాది పాపయ్యలూ, బాపూలు వందలకొద్దీ పుట్టుకురారేమి? జాషువా, కరుణశ్రీ పద్యాలు చదువుతుంటే మనకి బుర్రకొట్టుకున్నా పలకని శబ్దాలు, వాళ్ళకేమిటి, అడుగులకి మడుగులొత్తుతూ పడుతున్నాయా అనిపిస్తుంది. రవివర్మదో, వ.పా.దో, బాపూదో బొమ్మ చూస్తుంటే వీళ్ళ కళ్ళకీ, వేళ్ళకీ మధ్య ఏదో తెలియని పురాకృత సంబంధం ఉందేమోననిపిస్తుంది.

కొన్ని కవితలు పైన చెప్పిన ఏ సొగసులూ లేకపోయినా, వాటిలోని అంతర్లీనమైన సౌందర్యానికి, తాత్త్విక భావనకి, అభివ్యక్తి వెనక ఉన్న ఉదాత్తమైన పరిశీలనకి, దానికి మనం ఎన్ని రకాలుగా వ్యాఖ్యానించదలుచుకుంటే, అన్నిరకాలుగా వ్యాఖ్యానించడానికి అనువుగా ఉంటూనే, ప్రతి వ్యాఖ్యానమూ మనోరంజకంగా ఉండడంలోనే వాటి నిరాడంబర సౌందర్యం ఉంటుంది. అదిగో సరిగ్గా అలాంటి కవితే ఇది. ఇక్కడ ఉపమలూ, ఉత్ప్రేక్షలూ, రూపకాలూ మొదలైన ఏ అలంకారాలూ లేవు; గంభీరమైన పదప్రయోగాలూ లేవు; కవి చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేడు. కేవలం సహజోక్తి. అరే. సహజోక్తిలో ఇంత ప్రభావం ఉంటుందా అని ఆశ్చర్యపోయేట్టు చేశాడు కవి.

దీన్నిప్పుడు కవిత్వానికి అన్వయించి చూడండి.

మీరు కవితని నాటుతున్నారంటే ఏమిటి నాటుతున్నారు? మీ సున్నితమైన స్పందనని నాటుతున్నారు, మీ కన్నీళ్ళని నాటుతున్నారు. మీ బాధల్ని నాటుతున్నారు. మీ విరహాల్ని నాటుతున్నారు. మీ ఆనందాల్ని, మీ సంతోషాల్ని, మీ సమస్యలని, మీ అవగాహనని, మీ వైరుధ్యాల్ని, మీ వైషమ్యాల్ని, మీ సంస్కారాన్ని… మీరొక వ్యక్తిత్వాన్ని నాటుతున్నారు.

మీరు ఒక కవితని నాటుతున్నారంటే ఏమిటి నాటుతున్నారు? మీ స్మృతిపథంలో బంధించిన ఒక కాలరేఖని నాటుతున్నారు. మీరు చేదుకున్న అనుభవాన్ని నాటుతున్నారు. ఒక జాతి సంస్కృతిని నాటుతున్నారు. మీ వారసత్వాన్ని నాటుతున్నారు. మీరు దర్శించిన ప్రకృతిని నాటుతున్నారు. మీ వివేచనని, మీ కల్పనని, మీ అధ్యయనాన్ని, మీ ఊహా చిత్రాల్ని, మానవాళి మహోన్నత ఆశయాల్ని, మీరు కంటున్న అపూర్వమైన కలని నాటుతున్నారు. మీరొక పరిణతి చెందిన మనీషిని, విశ్వనరుడ్ని నాటుతున్నారు.

సాహిత్య ప్రక్రియ ఏది కానీండి, ఇది గుర్తుంచుకుంటే, మన సమిష్ఠి కృషి, చేతన అయిన సాహిత్యం మానవకళ్యాణానికి ఉపకరించే దిశలో వెళుతుందని నా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం.

.

Henry Abbey
Henry Abbey (Photo credit: Wikipedia)

What Do We Plant…

.

What do we plant when we plant a tree?

We plant the ship, which will cross the sea

We plant the mast to carry the sails;

We plant the plank to withstand the gales,

The keel, kalson, and beam and knee;

We plant the ship when we plant the tree.

 

What do we plant when we plant the tree?

We plant the houses for you and me,

We plant the rafters, the shingles, the floors,

We plant the studding, the lath, and the doors,

The beams and sidings, all parts that be;

We plant the house when we plant the tree.

 

What do we plant when we plant the tree?

A thousand things that we daily see;

We plant the spire that out towers the crag,

We plant the staff for our countries’ flag,

We plant the shade, from the hot sun free;

We plant all these when we plant the tree.

 

Henry Abbey

July 11, 1842 – June 7, 1911

American Poet

వర్ణన… షెల్ సిల్వర్ స్టీన్, అమెరికను కవి

జార్జి “దేముడు పొట్టిగా లావుగా ఉంటాడు,” అన్నాడు.

 


నిక్ “లేదు, సన్నగా పొడవుగా ఉంటాడు,” అన్నాడు.

 


“అతనికి తెల్లని పొడవాటి గడ్డం ఉంటుంది,” అని లెన్ అంటే

 


“లేదు, అతను నున్నగా గడ్డం గీసుకుని ఉంటాడు,” అన్నాడు జాన్.

 


విల్ “అతను నల్లని వాడు,” అంటే, “కాదు, తెల్లని వాడు” అన్నాడు బాబ్.

 


రోండా రోజ్ అంది: “దేముడు పురుషుడు కాదు, స్త్రీ.”

 


నాలో నేను నవ్వుకున్నాను గాని, దేముడు స్వయంగా సంతకం చేసి

 


నాకు పంపిన ఫోటోని వాళ్ళకెవ్వరికీ చూపించలేదు.

 


.

 


షెల్ సిల్వర్ స్టీన్

 


(September 25, 1930 – May 10, 1999)

 


అమెరికను కవి 

 

 

ఈ చిన్న కవితలో మంచి చమత్కారం చూపించేడు కవి.  నలుగురు గుడ్డివాళ్ళు ఏనుగును వర్ణించమంటే దాన్ని తడుముతూ ఎవరికి ఏ అవయవం దొరికితే అదే ఏనుగు అని  వర్ణించినట్టు, భగవంతుణ్ణి ఎవరికి నచ్చినరీతిలో వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు. స్వామి వివేకానంద, ఒకవేళ బర్రెలకు గాని భగవంతుడు గురించి ఊహ వస్తే, వాటి భగవంతుణ్ణి  వెయ్యి కొమ్ములున్న బర్రెగా ఊహించుకుంటాయని చెప్పినమాట ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఊహలూ ఉత్ప్రేక్షలూ భగవంతుడిని వర్ణించడంలో మనం సహజంగా చేసే పనులు.

 

ప్రకృతిలోని వస్తువుల్ని మనమాటలు  ఎంతగా వివరించడానికి ప్రయత్నించినా, మనమాటలుమించి అవి ఉంటాయి తప్ప, మన మాటలపరిమితులకి అవిలోనుగావు.(Our descriptions are only an approximation to the Truth and Truth is not constrained by our description of it.  That is the very limitation of language. So we need not over-value our descriptions of Truth  ఇక్కడ భాష సత్యానికి దగ్గరగా వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తుంది తప్ప, సత్యం భాషకు దగ్గరగా రాదు.  ఇది భాషకీ భావానికీ ఉన్న పరిమితి అని అర్థం చేసుకున్నవారు, సత్యాన్ని దర్శించడానికి అవకాశం ఉంది.  ఈ విషయాన్ని కవి చాలా సున్నితంగా చెప్పాడు ఈ కవితలో.

 

 

.

 

 

Shel Silverstein
Shel Silverstein (Photo credit: Wikipedia)

 

.

 

 

Description

 

 .

 

 

George said, “God is short and fat.”

 

Nick said, “No, He’s tall and lean.”

 

Len said, “With a long white beard.”

 

“No,” said John, “He’s shaven clean.”

 

Will said, “He’s black,” Bob said, “He’s white.”

 

Rhonda Rose said, “He’s a She.”

 

I smiled but never showed ’em all

 

The autographed photograph God sent to me.

 

.

 

 

Shel Silverstein

 

 

(September 25, 1930 – May 10, 1999)

 

 

American poet, singer-songwriter, cartoonist, screenwriter, and author of children’s books.

 

 

He styled himself as Uncle Shelby in his children’s books. Translated into more than 30 languages, his books have sold over 20 million copies.

 

ఎపుడో…… ఫరూవే ఫరుక్జాద్, పెర్షియన్ కవయిత్రి

చక్కని కాంతులీను ఒక ఆమని పగటివేళో

లేక మంచు పొడిగారాలే  సుదూర హేమంతవేళో,

ఏ ఆనందఛాయలూలేని  శూన్యశిశిర వేళో…

ఏదో రోజు మృత్యువు నన్ను సమీపిస్తుంది.

 

.

అన్ని రోజుల్లాగే బాధేసుఖమనిపించిన రోజునో,

గతంలోమాదిరి ఏ సందడీలేని రోజునో

నేటికీ రేపటికీ నకలుగా ఉండే రోజునో

మృత్యువు నన్ను సమీపిస్తుంది.

 

.

నా కళ్ళు మసకచీకటి మార్గాలకి అలవాటుపడతాయి

నా చెంపలు చల్లబడి కళతప్పిన పాలరాయిలా ఉంటాయి

ఉన్నట్టుండి నిద్ర నన్ను ముంచెత్తుతుంది.

నొప్పితో నే వేసే పెనుకేకలు ఒక్కసారిగా సద్దుమణుగుతాయి.

 

.

కవిత్వ వివశత్వం నుండి విడిపడ్డ నా చేతులు

మెల్లమెల్లగా  కాగితాలమీంచి జారిపోతాయి

ఒక్క లిప్తపాటు జ్వలిస్తున్న కవిత్వరుధిరాన్ని

ఈ చేతుల్లో పట్టుకున్నాను కదా అన్న స్పృహ కలుగుతుంది.

.

భూదేవి తన రెండు చేతులతో తనలోకి ఆహ్వానిస్తుంది

నన్ను సమాధిలో దించడానికి జనాలు గుమిగూడుతారు

బహుశా, ఏ అర్థ రాత్రో, నా ప్రేమికులు

నా మీద ఎన్నో గులాబిదండలు ఉంచుతారు.

 

.

ఫరూవే  ఫరుక్జాద్

January 5, 1935 — February 13, 1967

పెర్షియన్ కవయిత్రి

Foroogh Farokhzad, Iranian poet

ఫరూవే  ఫరుక్జాద్

20వ శతాబ్దపు ఇరానియన్ కవయిత్రులలో అతిప్రతిభావంతమైన, శక్తివంతమైన గొంతుకలలో ఫరూవే ఫరక్జాద్ ఒకరు. విడాకులు తీసుకున్న స్త్రీగా, ఛాందస భావాలను తొసిరాజంటూ శక్తివంతంగా చెప్పిన ఆమె కవిత్వం అనేక వ్యతిరేకతలని ఎదుర్కొని బహిరంగంగా గర్హించబడింది కూడ.

కవులు ఆమె జీవితం నుండి నేర్చుకోవలసినదీ, అనుకరించవలసినదీ ఎంతైనా ఉంది. కవిత్వాన్ని జీవితంలో ఒక భాగంగా చూసిన ఆమె జీవితంలో రెండు చక్కని ఉదాహరణలు: ఒకటి కుష్టువ్యాధితో బాధపడుతున్న ఇరానియన్లపై ఆమె 1962 లో  The House is Black అన్న పేరుతో తీసిన డాక్యుమెంటరీ 12 రోజుల చిత్రీకరణలో ఇద్దరు కుష్టురోగుల పిల్లడికి చేరువై అతణ్ణి దత్తత తీసుకోవడం; రెండు:  పిల్లల స్కూలుబస్సును ఢీకొనకుండా ఉండేందుకు తనజీపును పక్కకితప్పిస్తూ రాతిగోడను గుద్దుకుని ప్రాణాలు విడవడం.

The Captive (1955), The Wall, The Rebellion,  Another Birth (1963) అన్న కవితా సంకలనాలు వెలువరించింది. ఆమె మరణానంతరం ప్రచురితమైన Let us believe in the beginning of the cold season  పెర్షియన్ భాషలో అత్యుత్తమ ఆధునిక కవితగా కొందరు కొనియాడేరు. ఆమె కవిత్వం ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, తుర్కిష్, మొదలైన అనేక భాషలలోకి అనువదించబడింది.

.

Later On

.

My death will come someday to me

One day in spring, bright and lovely
One winter day, dusty, distant
One empty autumn day, devoid of joy.

My death will come someday to me
One bittersweet day, like all my days
One hollow day like the one past
Shadow of today or of tomorrow.


My eyes tune to half dark hallways

My cheeks resemble cold, pale marble
Suddenly sleep creeps over me
I become empty of all painful cries.


Slowly my hands slide o’er my notes

Delivered from poetry’s spell,
I recall that once in my hands
I held the flaming blood of poetry.


The earth invites me into its arms,

Folks gather to entomb me there
Perhaps at midnight my lovers
Place above me wreaths of many roses.

.

Forugh Farrokhzad

(January 5, 1935 — February 13, 1967)

Persian Poetess

( Courtesy: http://www.forughfarrokhzad.org/selectedworks/selectedworks1.asp)

what does he do alone?… Nanda Kishore, Telugu, Indian

 

Suffering the turmoils within

what does he do alone?

Sitting on the sandy shore

He would pen poems on the spurgy tides;

going lyrical at the undulating waves and the swaying froth

he would hum a tune striking a rhythm with their balletic steps.

when the tide overwhelms him

he would be perturbed  like a fry

and if life also recedes from him with the tide…

he hides cozily in sands like any other cowry.

He would never reveal to anybody

that the Sea was in love with him;

Nobody would ever make out

that he had longed for the turmoil.

All that would ever be known is…

that he is no more…

.

Nanda Kishore

Telugu,

Indian

Nanda Kishore
Nanda Kishore

Nanda Kishore is a young engineer (EEE) from Warrangal. He is very prolific on Facebook and particularly active “Kavisangamam” group.

He has just released his maiden volume of poetry “Neelage okadundevaadu” (There was one like you).

Nanda Kishore has fine sensibilities and has come out with a distinct voice of his own.

.

ఒక్కడూ ఏం చేస్తాడు?

.

కల్లోలాన్ని అనుభవిస్తూ
ఒక్కడూ ఏం చేస్తాడు?


తీరాన కూర్చుని

కెరటాల్నిగురించి కవిత్వం రాస్తాడు.
అలలమీదా,నీటితరగల నాట్యం మీదా
పదాలు అల్లుతూ పాటకడతాడు.


ఉప్పెనమీదికి వచ్చి ఊపిరిసలపకుండాచేస్తే

చేపపిల్లలాగా తుళ్ళిపడతాడు.
అలలలతోపాటే ఊపిరికూడాపోతే
ఇసుకలో గవ్వలా దాగిపోతాడు.


సముద్రం వాణ్ణి  ప్రేమించిందని

ఎవ్వరికీ చెప్పడు.
కల్లోలాన్ని వాడు కోరుకున్నట్టు
ఎప్పటికీ తెలీదు.


తెలిసేదల్లా

వాడికలేడనే!

.

నందకిషోర్

తెలుగు కవి

%d bloggers like this: