అనువాదలహరి

Flapping of the Wings … Prasuna Ravindran, Telugu, Indian

As I tune up my heart

With the silence of the night


A Swan flapping its wings

Is heard over the pond.


Childhood

Revisits the lips…


Oh, this moment,

how sweet it breathes!

.

Prasuna Ravindran

Prasuna A

                                                   Prasuna Ravindran

Prasuna is an engineer by profession and is a resident of Hyderabad, Andhra Pradesh. She is a blogger running her blog :

http://www.blogger.com/profile/01874528803693969871

since 3rd Jan 2010.  Poetry, Painting, Reading and Animation are her favorite subjects.

రెక్కల సవ్వడి

 

రాత్రి నిశ్శబ్దంతో

మనసుని శ్రుతి చేస్తున్న వేళ

 

కొలనులో హంస

రెక్కలు విదిల్చిన సవ్వడి

 

పెదాలపై

తిరిగొచ్చిన పసితనం…

 

ఈ క్షణం

ఎంత హాయిగా శ్వాసించిందో …

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: