అనువాదలహరి

వీడ్కోలు… వినిఫ్రెడ్ వర్జీనియా జాక్సన్, అమెరికను

నేను మరణించి రేపు పూచే గులాబికి

ఎరుపునౌతానన్న

మనసునుండిన ఆలోచన కంటే

మించినది మరొకటి ఎక్కడుంది.

.

ఈమాత్రానికే సంతసించే నా మనసుకి

ఉన్నదొక్కటే విచారం

మెల్లిమెల్లిగా ఈ మట్టి

నన్ను క్రిందకి తొక్కిపెడుతుందని.

.

వినిఫ్రెడ్ వర్జీనియా జాక్సన్

(1876-1959)

అమెరికను

.

.

The Farewell

.

What is more beautiful

    Than thought, soul-fed,

That I may be the crimson of a rose

    When dead?

My soul, so light a joy

    And grief will be,

That it will gently press the brown earth down

    On me.

 

Winifred Virginia Jackson

(1876-1959)

American

Poem Courtesy:

William Stanley Braithwaite, ed. (1878–1962).  Anthology of Massachusetts Poets.  1922.

%d bloggers like this: