అనువాదలహరి

Yesterday’s Dream… Nishigandha, Telugu, Indian Poetess

“How come you smell so sweet?”


Your compliment at nightfall

while your hand girdles my waist;

Lips blossom

unable to conceal the excitement .


A similar night… even more fragrant


Monumental indifference without a turn of head

works up a smooth silent wound…

Tears spill over

from an already heavy heart


Bliss to the limits of the sky once

a grief of oceanic proportions now

on both occasions …you are the comrade

Do the embarrassed moments

Slipping silently away have any idea

Which of them is more unbearable?

.

Nishigandha

Kiran Yalamanchi, more popular by her pen name Nishigandha, was born and brought up in Vijayawada, Andhra Pradesh. She is an engineer by profession and is currently living in USA. In her own words: “Poetry is my invisible friend stands right next to me and holds my hand in every emotional stage! I don’t publish a lot but I do write more often.. all most everyday.”

She is a blogger  since July 2007 running her blog మానసవీణ ( http://nishigandha-poetry.blogspot.com/ ).

.

NishigandhaImage Courtesy: Nishigandha
Nishigandha
Image Courtesy: Nishigandha

.

నిన్నటి స్వప్నం  


‘ఇంత సుగంధం నీకెలా అబ్బింది?’

మునిమాపు వేళ మెచ్చుకోలు
నడుము చుట్టూ నీ చెయ్యి
మనసు దాయలేక
విచ్చుకున్న పెదాలు..

అలాంటి రాత్రే.. ఇంకాస్త సుగంధం..

తల కూడా తిప్పని నిర్లిప్తత
మెత్తగా చేస్తున్న గాయం
గుండె పట్టక
నిండుతున్న కళ్ళు..

ఆకాశమంత ఆనందం..
సముద్రమంత విషాదం..
సాంగత్యం మాత్రం నీదే!
దేని బరువెక్కువో
తలదించుకుని తప్పుకుంటున్న  

ఈ ఘడియలకేమైనా తెలుసా!? 

.

నిషిగంధ 

%d bloggers like this: