అనువాదలహరి

నన్ను ప్రేమించడం నీకు విసుగనిపించినపుడు…మార్గరెట్ వైడెమర్, అమెరికను కవయిత్రి .

భవిష్యత్తులో ఏదో ఒకరోజు

నన్ను ప్రేమించడం నీకు విసుగనిపించినపుడు

దయచేసి, నీ మనసు దాచుకుని మభ్యపెట్టకు

లేనిపోని పొగడ్తలతో నన్ను ముంచెత్తకు.

.

ఎందుకంటే, నువ్వు చెప్పని ప్రతిమాటా

నా మనసు గ్రహిస్తుందని గుర్తుంచుకో

నా దగ్గరనుండి నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపో

మారుమాటలేకుండా, చివరి వీడ్కోలివ్వకుండా.

.

భగవంతుడు నీకు సుఖశాంతులు ప్రసాదించుగాక.

ఓహ్!  నిత్యం భగవత్సంకీర్తనలు వింటూ

నువ్వేం చేసే వన్నది లక్ష్యపెట్టకపోవడం

నా పాల బడుగాక!

.

మార్గరెట్ వైడెమర్,

(September 30, 1884 – July 14, 1978)

అమెరికను కవయిత్రి, నవలా కారిణి.

.

Margaret Widdemer, American Poet, Novelist.Image Courtesy: http://noweverthen.com/asbury/widde/widde.html
Margaret Widdemer, American Poet, Novelist.
Image Courtesy: http://noweverthen.com/asbury/widde/widde.html

.

If you should tire of loving me

.

If you should tire of loving me

Some one of our far days,

Oh, never start to hide your heart

Or cover though with praise.


For every word you would not say

Be sure my heart has heard

So go from me all silently

Without a kiss or a word;


For God must give you happiness

And Oh, it may befall

In listening long to Heaven-song

I may not care at all!

.

Margaret Widdemer.  

(September 30, 1884 – July 14, 1978)

American Poet and Novelist.

Margaret Widdemer  won the Pulitzer Prize for Poetry (known then as the Columbia University Prize) in 1919 for her collection The Old Road to Paradise, sharing the prize with Carl Sandburg, who won for his collection Corn Huskers.

She first came to public attention with her poem The Factories, which treated the subject of child labor. She had 8 poetry collections, about 40 adult fiction, 9 children’s fiction, and 3 memoirs to her credit.

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Pages 70-71

%d bloggers like this: