అనువాదలహరి

వినిమయము… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

.

బతుకులో మనసుదోచేవెన్నో ఉన్నాయి అమ్మకానికి

అన్నీ అద్భుతమైనవీ, మహా సౌందర్యవంతమైనవీను: 

కొండకొనలమీద తెల్లనురుగునద్దుకునే నీలికెరటాలూ

ఉరకలేస్తూ పైకెగసి శ్రుతులుమీటే అగ్నికీలలూ,

ఆశ్చర్యాన్ని కప్పులలో గుమ్మరిస్తూ

వదనాలు పైకెత్తి చూచే పసి పాపలూ …

.

బతుకులో మనసుదోచేవెన్నో ఉన్నాయి అమ్మకానికి

పసిడివంకలాంటి సంగీతమూ

వర్షంతో వ్యాపించే పైన్ చెట్ల సుగంధమూ

నిన్ను ప్రేమించే కళ్ళూ, పొదివిపట్టుకునే చేతులూ,

రాత్రి ఆకాశాన్ని వెలిగించే చుక్కల్లా,

నీ ఆత్మానందాన్ని ఇనుమడింపజేసే పవిత్రభావనలూ… 

.

ఆ మనోహరమైనవాటికోసం నీకున్నదంతా ధారపొయ్యి

స్వంతం చేసుకో, ఎన్నడూ ఖర్చుగురించి వెనకాడకు  

ఎందుకంటే, ఒక్క నిర్మలమైన ప్రశాంత ఘడియచాలు

అందులో ఎన్నో ఏళ్ల వేదనలు కొట్టుకుపోతాయి, నమ్ము;

ఒక్క ఆనందపారవశ్యపు నిట్టూర్పుకి

నీ వ్యక్తిత్వాన్నీ, భవిష్యత్తునీ సమర్పించుకో.

.

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

అమెరికను కవయిత్రి.

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

Barter

.

Life has loveliness to sell,
All beautiful and splendid things,
Blue waves whitened on a cliff,
Soaring fire that sways and sings,
And children's faces looking up
Holding wonder in a cup.
.
Life has loveliness to sell,
Music like a curve of gold,
Scent of pine trees in the rain,
Eyes that love you, arms that hold,
And for your spirit's still delight,
Holy thoughts that star the night.
.
Spend all you have for loveliness,
Buy it and never count the cost;
For one white singing hour of peace
Count many a year of strife well lost,
And for a breath of ecstasy
Give all you have been, or could be.

.

Sara Teasdale,

American Poetess

(Poem Courtesy: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/20724)

%d bloggers like this: