అనువాదలహరి

కవిత్వమూ – శిల్పమూ… గేథే, జర్మను కవి

Johann Wolfgang von Goethe at age 69
Johann Wolfgang von Goethe at age 69 (Photo credit: Wikipedia)

.

బంకమట్టిని తను ఊహించుకున్న
ఆకృతిలోకి గ్రీకుశిల్పిని మలుచుకోనీ,  
తన చేతిలో రూపుదిద్దుకున్న
శిల్పాన్ని చూసి ఉబ్బి తబ్బిబ్బవనీ…

నాకు మాత్రం యూఫ్రటీస్ నదిని
తాకి, ఆ ప్రవహిస్తున్న నీటిలో
చేతులు అటూ ఇటూ కదిపితే చాలు
ఒళ్ళు తన్మయత్వంతో పులకరిస్తుంది.

తపిస్తున్న నా ఆత్మని శమింపజేసి
నా అనుభూతిని ప్రకటిస్తాను
నిష్కల్మషమైన కవి దోసిలిలో
ఒదిగిన ఆ నీరు… ఘనీభవిస్తుంది.

.

గేథే

28 August 1749 – 22 March 1832

జర్మను కవి, బహుముఖప్రజ్ఞాశాలియైన రచయితా, కళాకారుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు

ఈ కవితలో మంచి చమత్కారము ఉంది.  ఒక పక్క మట్టితో చేసిన బొమ్మా, రెండోప్రక్క జీవనది  నీటిమీద పాట. మట్టితో చేసిన బొమ్మ విరిగిపోతుంది. ఆశాశ్వతం. అది ఎక్కడ ఉంచితే అక్కడే ఉంటుంది. జీవనది నిరంతరం ప్రవహిస్తుంది. మనకి తెలుసు, స్వచ్ఛమైన నీరు మాత్రమే గడ్డకడుతుంది. అందుకనే, “స్వచ్ఛమైన కవి చేతులు” అన్నమాట వాడేడు కవి ఇక్కడ. అప్పుడు గడ్డకట్టిన నీరు,తగినసమయం వచ్చినపుడు తిరిగి నీరుగా మారి ప్రవహిస్తుంది. కవిత్వం ఇప్పుడు చూసి ఆనందించేవారికే కాదు; భవిష్యత్తులోని పాఠకులకి కూడా. “మహాకవి వాక్యము రిత్తవోవునే” అని ఆర్యోక్తి.

 . 

Poetry and Form

 .

Let the Greek mould his clay

To the forms he’s planned,

And take increasing pleasure

In the product of his hands:

But to us it’s blissful when

We clutch at the Euphrates,

And in the flowing element,

Swish to and fro, with ease.

Quenching, so, my burning soul,

I’ll utter what I feel:

Gathered in the poet’s pure hand

The waters will congeal .

.

Goethe

28 August 1749 – 22 March 1832

German Poet, Versatile Artist and Politician

 Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/German/Goethepoems.htm#Toc74652092

%d bloggers like this: