అనువాదలహరి

పాపాయి … ఎజ్రా పౌండ్ , అమెరికను- ఇటాలియన్ కవి

ఒక మొలక నా చేతిలో మొలిచింది,

దాని సారం నా శరీరంలో ప్రవహించసాగింది.

మొక్కై గుండెల్లో పదిలంగా పెరిగింది.

అంటుకట్టగానే,

నా నుండి శాఖోపశాఖలై విస్తరించింది.

.

ప్రపంచానికి నువ్వు పసిపాపలా కనిపించవచ్చు గాని,

ఓ ముద్దు పాపాయీ!

నువ్వెంతో ఉదాత్తమైనదానివి

ఒక మహావృక్షానివి

నువ్వు తొలి జీవ వాహికవి

పిల్లతెమ్మెరను తోడ్కొనివచ్చే నల్లకలువవి.

.

(Notes: ఎజ్రాపౌండ్ కవితల్లో చాలా సంక్లిష్టమైన కవితే గాక, చాలా విస్తృతంగా, ఎక్కువసార్లు తప్పుగా, వ్యాఖ్యానింపబడిన కవితగా నాకు తోస్తుంది. చాలా వ్యాఖ్యానాలు మూలంలో రెండు పదాలదగ్గరికి వచ్చేసరికి చతికిలబడిపోతున్నాయి. అవి “downward the branches grow out of me” and “All this is folly to the world”  .

అయితే, ఈ కవితని అర్థం చేసుకునే ముందు ఎజ్రా పౌండ్ ఇమేజిజం అన్న ప్రక్రియకి ఆద్యుడన్న సంగతీ, 20వశతాబ్దపు తొలి దశకాల్లో చాలా ప్రపంచదేశాలూ, దేశాధినేతలూ అధికారం, ఆర్థిక శక్తితో ప్రపంచాన్ని శాసించాలని కలగంటున్నాయి తప్ప రష్యాలోని అక్టోబరు విప్లవం మూలస్థంబాలైన సమానత్వం, సమిష్ఠి వనరుల సిధ్ధాంతాలు మచ్చుకికూడ వాళ్ళ ఆలోచనలలో లేవని గుర్తిస్తే,  ఇక్కడ అతను వాడిన ప్రతీక దేనికో తెలుస్తుంది. ఈ సర్వమానవ సమానత్వమూ, ప్రపంచశాంతే ఆ పాపాయి. అది అధికారోన్మాదులకి తెలివితక్కువగా కనిపించడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది. రెండవది “Downward the branches grow out of me”  అంటే తలక్రిందులుగా పెరగడం కాక, “transplant” చెయ్యడం వల్ల గాని, రావిచెట్టులాగో మర్రి చెట్టులాగో మహావృక్షమై, వేళ్ళు క్రిందకి వేళాడి, ఆ భావాలు కాలూనుకుంటాయి అని భావం. (నాకు  అనిపించినది). అందులో కూడ ఆడపిల్ల అనే పేర్కొనడం కాకతాళీయం కాదు. మానవాళికి మనుగడ ఆమెచేతిలోనేకదా ఉన్నది.  ఇలా అనుకోడానికి అతని కవిత్వంలో నిగూఢంగా వాడిన పదాన్ని మనం మరిచిపోకూడదు. Violets అన్నవి మార్మిక చిహ్నాలలో ఆత్మకీ, శాంతికీ ప్రతీకలు. కనుక ఆ కోణంలో దీన్ని విశ్లేషించాలి అని నా భావన.)

ఎజ్రా పౌండ్

అమెరికను- ఇటాలియన్.

కవి, విమర్శకుడూ, సాహిత్యంలో ఇమేజిజం అనే ప్రక్రియకి రూపశిల్పి. జేమ్స్ జాయిస్, TS ఇలియట్, రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్  వంటి కవుల్ని గుర్తించి ప్రోత్సహించిన వాడు, 70కి పైగా పుస్తకాలు అచ్చువెయ్యడమేగాక, మరో 70 పుస్తకాలకి పరోక్షంగా  సహాయపడినవాడు, 1500 పైగా సాహిత్య విమర్శలూ, వ్యాసాలూ వ్రాసిన వాడు. 20వ శతాబ్దపు సాహిత్య ప్రముఖుల్లో ముందువరసలో ఉండే వ్యక్తి.

English: Undated black-and-white United States...
English: Undated black-and-white United States passport photograph of American writer Ezra Pound. Image courtesy of the Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book & Manuscript                           (Photo credit: Wikipedia)

.

A Girl

.

The tree has entered my hands,

The sap has ascended my arms,

The tree has grown in my breast –

Downward,

The branches grow out of me, like arms.

.

Tree you are,

Moss you are,

You are violets with wind above them.

A child – so high – you are,

And all this is folly to the world.

.

Ezra Pound

30 October 1885 – 1 November 1972

An American expat Poet, Critic, and a pioneer of Imagism Movement in Literature.

How to interpret the Poem:

This is one of Pound’s toughest poems to interpret. And many people have interpreted differently yet, most of them failed when it came to the lines:  “downward the branches grow out of me” and “All this is folly to the world” .

So we should start interpreting the poem keeping this in mind and what the two stand for. His Imagism movement and his reasons behind supporting Mussolini give us enough clues.  “Girl” here is no longer a girl in the ordinary sense but a metaphor or an image for  equality of humanity (by removing social inequalities). There was a power struggle in the first decades of 20th century, everybody tried to dominate others by economic strength; for them equality among people just looked absurd. That it also seems really ridiculous to common people, psyched in to believe power and money are the chief pursuits of life, is no wonder. 

When love for humanity enters you, it fills you, it takes you over.  When it is nurtured in your heart and you share it (put it down like what you do to transplant), it branches off everywhere like a tree.  There is one interesting image  Ezra Pound has left in the poem for a clue… Violets. Violets are a magical  or mystic symbol for Peace and Spirituality. I thought one should interpret the poem in that angle.

%d bloggers like this: