అనువాదలహరి

వయసూ – ముదిమీ … ST కోలరిడ్జ్

Double-flowered Cherry Blossoms
Double-flowered Cherry Blossoms (Photo credit: Wikipedia)

తలలూపుతున్న పూలగుత్తులమధ్య

తూగాడే పిల్లగాలిలా కవిత్వమూ,

వాటిలోని మకరందాన్ని గ్రోలుతున్న

తేనెటీగలా ఆశా ఉండేవి.

రెండూ నా స్వంతం!

వయసులో ఉన్నప్పుడు

ఆశా కవిత్వమూ ప్రకృతిలో విహరించేవి!

ఓహ్!… (నిట్టూర్పు)

వయసులో ఉన్నప్పుడు!

అదెప్పటి మాట! ఎంతదురదృష్టం!

అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంత వ్యత్యాశం!

ఈ గాలితిత్తి అప్పటికింకా రూపుదిద్దుకోలేదు

ఈ శరీరం నాకు క్షమించరాని ద్రోహం చేసింది.

ఆ రోజుల్లో పర్వతాగ్రాలమీదా, సైకతశ్రోణులమీదా

ఎంత తేలికగ మెరుపులా పరుగులెత్తేది…

సరస్సుల్లోనూ, విశాలమైన నదీ ప్రవాహాలమీదా,

పూర్వం మనకు ఏమీ తెలియనిరోజుల్లో

ఏ తెరచాపలూ, తెడ్ల సహాయం లేకుండా

సుడిగాలులకీ, ఉత్తుంగతరంగాలకీ వెరవకుండా

సాగిపోయే నీటైన నాటు పడవల్లా!

వయసులో ఉన్నప్పుడు ఈ శరీరంకూడా

శీతావాతాతపాల్ని లెక్కచేసేది కాదు

పువ్వులెంతో అందంగా ఉండేవి;

ప్రేమ పూలంత కోమలంగా ఉండేది;

స్నేహం నీడనిచ్చే వృక్షంలా ఉండేది;

ఏంత ఆనందంగా ఉండేది! స్నేహం, ప్రేమ, స్వేఛ్ఛ

అన్నీ వానచినుకుల్లా చుట్టుముట్టేవి

ఈ ముదిమి నన్ను ముసురుకోక మునుపు.

ముదిమి ముసురుకోక మునుపు!

ఓహ్! (నిట్టూర్పు)

దౌర్భాగ్యం కాకపోతే!

ఈ ముదిమి, వయసు ఉడిగిందని నాకు చెప్తోంది!

ఓ వయసా! ఎన్ని మధురమైన వత్సరాలు

మనిద్దరం ఒకటిగా కలిసి గడిపేం!

నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్ళేవంటే నమ్మశక్యం కాదు.

నువ్వు వెళ్ళే అవకాశం లేదు,

ఎందుకంటే, నీ సంధ్యారవాలింకా మ్రోగనే లేదు…

నువ్వు వేషాలు మార్చగల మాయలమరాఠీవి

నన్ను నువ్వు వీడిపోయావని నమ్మించడానికి

నువ్వుఈ కొత్త వేషం ధరించేవేమో!

ఈ నుదుటవేలాడే వెండిజలతారు కేశాలూ,

కొద్దిగావంగిన నడకా,శరీరంలోని మార్పూ

నీ పెదాలవిరిసిన విరులనుకుంటున్నాను,

ఈకన్నీళ్ళు నీకంటివెలుగుచూడడంవల్ల వచ్చినవి.

ఆహ్,జీవితం అంటే ఏమిటి? ఒక ఆభాస; ఒక ఆలోచన;

కనుక నేనూ యవ్వనం ఒకగూటిపక్షులమనే భావిస్తాను.

తుహిన బిందువులు ప్రభాత మణులు,

కానీ, అస్తమయవేళ అవే కన్నీటి సుడులు!

ఆశ అడుగంటిన వేళ, జీవితం చేసే హెచ్చరిక

ముదిమిలో విచారించడానికి పనికొస్తుంది;

ఆ విచారించడం కూడా సాధారణంగా  ఎలాంటిదంటే,

మనకి చాలా ఆప్తుడైన బంధువుకి

వదలలేక వదలలేక వీడ్కోలిస్తూ

అందులొనే మళ్ళీ పరాచికాలాడుతూ

“ఎక్కువరోజులు ఉండిపోయా”వని

నవ్వలేక చెప్పినట్టు.

.

English: Samuel Taylor Coleridge, poet
English: Samuel Taylor Coleridge, poet (Photo credit: Wikipedia)

కోలరిడ్జ్

(21 October 1772 – 25 July 1834)

.

Youth and Age

.

Verse, a breeze ‘mid blossoms straying,
Where Hope clung feeding, like a bee –
Both were mine! Life went a-maying
With Nature, Hope, and Poesy,
When I was young!

When I was young? – Ah, woeful When!

Ah! for the change ‘twixt Now and Then!
This breathing house not built with hands,
This body that does me grievous wrong,
O’er aery cliffs and glittering sands
How lightly then it flashed along,
Like those trim skiffs, unknown of yore,
On winding lakes and rivers wide,
That ask no aid of sail or oar,
That fear no spite of wind or tide!
Nought cared this body for wind or weather
When Youth and I lived in’t together.

Flowers are lovely; Love is flower-like;
Friendship is a sheltering tree;
O the joys! that came down shower-like,
Of Friendship, Love, and Liberty,
Ere I was old!
Ere I was old? Ah woeful Ere,
Which tells me, Youth’s no longer here!
O Youth! for years so many and sweet
‘Tis known that Thou and I were one,
I’ll think it but a fond conceit –
It cannot be that Thou art gone!
Thy vesper-bell hath not yet tolled –
And thou wert aye a masker bold!
What strange disguise hast now put on,
To make believe that thou art gone?
I see these locks in silvery slips,
This drooping gait, this altered size:
But Springtide blossoms on thy lips,
And tears take sunshine from thine eyes:
Life is but Thought: so think I will
That Youth and I are housemates still.

Dew-drops are the gems of morning,
But the tears of mournful eve!
Where no hope is, life’s a warning
That only serves to make us grieve
When we are old:
That only serves to make us grieve
With oft and tedious taking-leave,
Like some poor nigh-related guest
That may not rudely be dismist;
Yet hath out-stayed his welcome while,
And tells the jest without the smile.

ST Coleridge

(21 October 1772 – 25 July 1834)

Romantic Poet, Critic and Philosopher.

Further Reading: http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge

%d bloggers like this: