అనువాదలహరి

బైరాగి చిట్కా… పీట్ హైన్, డేనిష్ (డచ్చి) కవి

.

మీరెప్పుడైనా తప్పనిసరిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవలసి వచ్చినపుడు

ఏ అభిప్రాయమూ లేక ఏది నిర్ణయించుకోవాలా అని సతమతమౌతున్నపుడు

ఈ సందిగ్ధనివారణకి ఉత్తమమైన మార్గం ఏమిటంటే

ఒక నాణెం ఎగరేసి బొమ్మో బొరుసో కోరుకోవడమే


చెమటతుడుచుకుంటూ ఏది పడుతుందా అని మీరెదురు చూస్తుంటే

సంభవత మీ సమస్య తీరుస్తుందనికాదు నా ఉద్దేశ్యం;

ఒక సారి మీరు గాలిలోకి అలా నాణెం విసరగానే, అకస్మాత్తుగా

మీ రేది పడాలనుకుంటున్నారో మీకు తెలిసిపోతుందనే.

.

పీట్ హైన్

(16 December 1905 – 17 April 1996)

డేనిష్ కవి , శాస్త్రజ్ఞుడు, గణితశాస్త్రవేత్త, రచయిత, పరిశోధకుడు, ఆవిష్కర్త, రూపశిల్పి.

పీట్ హైన్ జీవితం చాలా కుతూహలం రేకెత్తిస్తుంది. నాజీలు నెదర్లాండ్సుని ఆక్రమించినపుడు అతను రాసిన ఒక “గ్రక్” (ఒక డచ్చి కవితా రూపం) నాజీల పరిశీలనను తట్టుకునిమరీ ప్రచురించబడింది. కారణం వాళ్లకి దాని అంతరార్థం బోధపడక పోవడమే. అందులో అతను స్వాతంత్ర్యాన్నీ, దేశభక్తినీ, ఆత్మగౌరవాన్నీ సంకేతరూపకమైన ఉపమానంతో పొల్చి చెప్పేడు. అది డచ్చి ప్రజలకి అర్థం అయింది. స్కాండినేవియన్ దేశాల వాస్తుశిల్పంలో ఉపయోగిస్తున్న”Super Ellipse” ఈయన ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన భావనే (దీన్ని మొదటిసారిగా కనుగొన్నవాడుమాత్రం ఫ్రెంచిగణితశాస్త్రవేత్త గేబ్రియల్ లామే (1795-1870). 1968 మెక్సికో సిటీలో ఒలింపిక్స్ జరిగిన Azteca Stadium నిర్మాణం కూడా  Super Ellipse భావన ఆధారంగా జరిగింది. కుంబెల్ (సమాధి రాయి) అన్న కలం పేరుతో ఇతను ఎన్నో వేల “గ్రక్స్” రాసేడు.

ఈ కవితలో అతను చమత్కారంగా చెప్పిన భావన: మనం నిజంగా నిర్ణయించుకోలేని సందర్భాలు చాలా తక్కువే ఉంటాయి. మనకి కొన్ని తెలిసో తెలియకో ఇష్టాయిష్టాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. నిజంగా పరీక్షకి పెట్టే వేళకి మనకి తెలిసిపోతుంది. మనకి ఏది కావాలో ఏది అక్కరలేదో. ఎందుకంటే, నాణెం ఎగరేయ్యగానే మనకి ఇది పడితే బాగుణ్ణనో, ఇదిపడకపోతే బాగుణ్ణనో అనుకుంటాము. ఆ క్షణంలో ఎంతవేగిరం మన మనసు ఇష్టాయిష్టాలు తేల్చేసుకుంటుందో ఆ స్థితిని ఆయన బాగా చెప్పాడు.

.

Piet Hein (Kumbel) in front of the H.C. Anders...
Piet Hein (Kumbel) in front of the H.C. Andersen statue in Copenhagen (Photo credit: Wikipedia)

.

A Psychological Tip

Whenever you’re called on to make up your mind,
and you’re hampered by not having any,
the best way to solve the dilemma, you’ll find,
is simply by spinning a penny.

No – not so that chance shall decide the affair
while you’re passively standing there moping;
but the moment the penny is up in the air,
you suddenly know what you’re hoping

— Piet Hein (Kumbel)

(16 December 1905 – 17 April 1996)

Danish Scientist, Mathematician, Inventor, Designer, Author, and Poet.

His biography makes very interesting reading.

Read it here: http://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_%28Denmark%29


http://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_%28Denmark%29

%d bloggers like this: