అనువాదలహరి

ఆత్మవిశ్వాసం… లేయాన్ ఫెలిపె, స్పానిష్ కవి

(ఆధునిక స్పానిష్ సాహిత్యం లో ఒక ప్రముఖ కవిగా గుర్తింపు పొందిన  ఫెలిపె, ఫార్మసీ చదివి, తండ్రి ఆనందం కోసం కొంతకాలం ఫార్మసిస్టుగా పనిచేసినా, సాహిత్యం పట్ల ఉన్న వ్యామోహం కొద్దీ, సంచార  నాటకబృందంలో జేరితే,  బాధ్యతా రహితంగా ప్రవర్తించి వ్యాపారం నష్టపరచినందుకు రెండేళ్ళు కారాగార శిక్ష అనుభవించేడు. 1936-39 మధ్య స్పానిష్ సివిల్ వార్ లో రిపబ్లికనుల తరపున పోరాడేడు. 1938 లో స్వయంగా దేశం వదిలి మెక్సికోలో జీవితాంతం ప్రవాసజీవితం గడిపేడు. చే గెవాడా ని 1967లో  CBI బొలీవియాలోని ఒక మారుమూల పల్లెలో కాల్చి చంపిన తర్వాత, అతని దగ్గర దొరికిన వస్తువుల్లో, అంచులు బాగా నలిగిన నోట్సుపుస్తకం దొరికింది. అందులో పావ్లో నెరూడా (చిలీ), నికొలాస్ గిగేన్ (క్యూబా), సిజార్ వలేహో (పెరు),  లేయాన్  ఫెలీపె(స్పెయిన్)ల 69 కవితలు ‘చే’ స్వదస్తూరీతో వ్రాసినవి ఉన్నాయి.

ఈ కవితలో మనిషి ప్రకృతితో మమేకమవకుండా, విశ్వరాగానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించకుండా, తనదైన శైలిలో బుధ్ధిహీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో సూచిస్తున్నాడు. చివరలో రోట్టెలు కాల్చేవాడి ప్రస్తావనలో, మనిషిని మనిషిగా గుర్తించకపోతే, ఒక బిచ్చగాడిని మనం కసురుకుని, న్యూనతాభావంతో చూస్తే, తను బిచ్చగాడినని అతను అనుకునేలా మనం ప్రవర్తిస్తే  ఆ మనిషికి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుందని చెప్పినట్టుగా నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను. కోటు lapel మీద గులాబీ ఆత్మ విశ్వాసానికి సంకేతంగా నేను భావిస్తున్నాను. )

.

మనిషి ఊరికే బండచాకిరీ చెయ్యడం తప్ప తెలివితేటలు లేని పిల్లాడు

హుషారుగా గడపవలసిన రోజుని, చెమటలుకారేలా చేశాడు.

డోలు వాయించవలసిన కర్రని బొరిగ గా మార్చేడు

భూమి మీద ఆనంద తాండవం చేసేలా వాయించడానికి బదులు

దానితో తవ్వడం ప్రారంభించేడు

మనకే గనక నక్షత్రాల అభినందనలకి ప్రతిరోజునీ

ఒక కవిసమయంగా మార్చి ఠీవిగా నడవగల సమర్థత ఉంటేనా!

నా ఉద్దేశ్యం, ఎవరికీ సూర్యుడి లయకి అనుగుణంగా

పొలం దున్నగల చాకచక్యం లేదనీ,

ప్రేమతో, చాకచక్యంతో  ఎవరూ పంటను కోయలేదనీ.

ఈ రొట్టెకాల్చే వాడు,  ఉదాహరణకి, ఈ రొట్టెకాల్చే వాడు,

ఆ ఆకలిగొన్న బిచ్చగాడికి మనిషినన్న ఆత్మవిశ్వాసం ఎందుకు నింపడు?

.

Image Courtesy: http://t0.gstatic.com

లేయాన్ ఫెలిపె

స్పానిష్ కవి

ఏప్రిల్ 11, 1884 – సెప్టెంబర్ 17, 1968.

.

A Rose of Flour

.

But man is a laborious and stupid child
who has made out of the game a sweaty (working) day.

He has turned the drum stick to a hoe,
and instead of playing on earth a song of joy
has been digging her.
If we only knew walking to the applause of the stars
and making a poetic symbol of every day!
I mean nobody knows digging in the rhythm of the sun
and nobody had yet cut off an ear with love and grace.

This baker, for example, why this baker
does not put a rose of white bread
on the lapel of that hungry beggar?

León Felipe

(11 April 1884 – 17 September 1968)

Spanish Poet

( I interpret the ‘Rose on The Lapel’ as a symbol of self-confidence.  If we don’t treat a beggar as a fellow human being, but make him feel he is a beggar, his confidence in himself shall be dented. The poet criticises how man is not in sync with universal harmony, but laboriously drags his feet in pursuit of his own.  Six of Felipe’s poems were found in the dog-eared note-book CBI seized from the person Che Guevara after assassinating him in a remote village in Bolivia.)

The Rose of Flour

%d bloggers like this: