అనువాదలహరి

ఈ సాయంసంధ్యకూడా … పాబ్లో నెరూడా

.

ఓహ్! ఈ సాయంసంధ్యకూడా మనకి కాకుండా పోయింది.

.

సన్నని కారుచీకటి తెరలుకమ్ముకుంటుండగా

మనిద్దరం చెట్టపట్టాలేసుకునిఉండడమెవరూ చూడలేదులే.

.

నా కిటికీలోంచి గమనించాను

దూరాన కొండకొనకొమ్ములలో సూర్యాస్తమయ వేడుక

.

ఒకోసారి, ఎండతునక నా అరచేతుల్లో నిప్పుకణికలా మండుతుంది.

.

నీకు  తెలుసు… ఇంతవిచారంలోనూ,

నా మనసు ఉగ్గపట్టుకుని నిన్ను తలుచుకుంటానని!

అవును, ఇంతకీ నువ్వపుడెక్కడున్నావు?

నీతో ఎవరెవరున్నారు?

ఏం చెబుతున్నారు?

నువ్వు దూరంగా ఉన్నావన్న బాధలో నేనున్నప్పుడే,

నీ మీద నా ప్రేమ నన్ను అమాంతం ఉక్కిరిబిక్కిరి చెయ్యాలా?

.

అసురసంధ్యవేళ చదివే పుస్తకమెప్పుడూ క్రిందపడిపోతుంది.

నా జ్ఞానం దెబ్బతిన్న కుక్కపిల్లలా నా కాళ్ళదగ్గరే ముడుచుకుపోతుంది.

.

ముఖాలు అస్పష్టం చేస్తూ నిష్క్రమిస్తున్న సంధ్యతోపాటు,

నువ్వుకూడా ఎప్పుడూ నా నుండి జారుకుంటావు.

.

పాబ్లో నెరూడా

.

(అసురసంధ్యవేళ: సూర్యాస్తయమయి, పూర్తిగా చీకటిపడీ పడని వేళని ఉత్తరాంధ్రప్రాంతంలో అసురసంధ్యవేళ అంటారు… Thanks Usha garu for the correction)

.

We Have Lost Even…

.

We have lost even this twilight.

No one saw us this evening hand in hand

While the blue night dropped out of the world.

I have seen from my window

The fiesta of sunset in the distant mountain tops.

Sometimes a piece of sun

Burned like a coin between my hands.

I remembered you with my soul clenched

In the sadness of mine that you know.

Where were you then?

Who else was there?

Saying what?

Why will the whole of love come on me suddenly

When I have sad and feel you are far away?

The book fell that is always turned to at twilight

And my cape rolled like a hurt dog at my feet.

Always, always you recede through the evenings

towards where the twilight goes erasing statues.

.

Pablo Neruda.

(July 12, 1904 – September 23, 1973)

Chilean Poet, Diplomat and Politician .

%d bloggers like this: