అనువాదలహరి

సానుభూతి… పాల్ లారెన్స్ డన్ బార్

Image Courtesy: http://www.derekhaines.ch

.

నాకు తెలుసు పంజరంలోని పిట్టకి ఏమనిపిస్తుందో! పాపం! ప్చ్!

ఆ పర్వత సానువులపై సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు

గరిక మొలకలలోంచి గాలి తలదువ్వినట్టు వీచుతున్నప్పుడు

గాజుపారినట్టు నది స్వచ్ఛంగా ప్రవహిస్తున్నపుడు

తొలిపిట్ట పాడుతుంటే, తొలిమొగ్గ విచ్చుకుంటూ

దాని లేత పరిమళం హృదయం నుండి నలుదిశలా వ్యాపిస్తున్నపుడు

నాకు తెలుసు పంజరం లోని పిట్టకి ఏమనిపిస్తుందో!

.

నాకు తెలుసు

క్రూరమైన పంజరపు ఊచలు దాని రక్తంతో ఎరుపెక్కేదాకా

అందులోని పిట్ట రెక్కలు ఎందుకు కొట్టుకుంటుందో!

అది తన కొమ్మమీదకి ఎగిరి ఊయలలూగుదామనుకుంటే

మళ్ళీ పంజరంలోని తనకొయ్యమీదకే తిరిగి వాలాలి—

ఆ బాధ,  మానుతున్న మచ్చలకిందిగాయాలలో

పదే పదే సలుపుతూ మరింత తీవ్రంగా పోటుపెడుతుంది.

నాకు తెలుసు అది రెక్కలు ఎందుకలా కొట్టుకుంటోందో.

.

హే భగవాన్! నాకు తెలుసు

పంజరంలోని పిట్ట దాని రెక్కలు నెత్తురోడుతూ

హృదయం పచ్చిపుండయిపోయినా,

పంజరాన్ని విడిచి అది స్వేచ్ఛగా ఎగురుతున్నపుడు

ఎందుకు ఆలపిస్తోందో!

అది ఆనందంతో, సంతోషంతో పాడే గీతికలు కావు…

దాని హృదయాంతరాలనుండి పలికే ప్రార్థనలు,

ఊర్ధ్వదిశగా పరమాత్మకి అది విన్నవించుకునే కృతజ్ఞతా నివేదనలు…

నాకు తెలుసు పంజరం లోని పిట్ట అందుకే పాడుతోంది.

.

పాల్ లారెన్స్ డన్ బార్

(June 27, 1872 – February 9, 1906)

.

(జూన్ 27, 1872 – ఫిబ్రవరి 9, 1906)   డన్ బార్ 19వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్థం లో పేరెన్నికగన్న ఆఫ్రికన్- అమెరికన్ కవులలో ఒకరు. అతను కవే గాక, నాటక రచయితా, నవలాకారుడూ, కథా రచయితా వ్యాసకర్తా కూడ. అంతేగాక 1903 లో బ్రాడ్వేలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడిన Dahomey అనే సంగీత రూపకానికి పాటలు రాసేడు. అతను పక్షిలా గాలిలో ఎగరడాన్ని సాకారం చేసిన రైటు సోదరులకు సహాధ్యాయి.  అతను తన 33 సంవత్సరాల జీవితకాలం లో  సుమారు పన్నెండు కవితా సంకలనాలూ, నాలుగు కథా సంకలనాలూ,  ఐదు నవలలూ, ఒక నాటకం రచించేడు.

ఆ రోజుల్లో సర్వసామాన్యమైన కవితా వస్తువు బానిసత్వ విముక్తి. ఈ కవిత దాన్ని చాలా చక్కగా ఆ విష్కరిస్తుంది. ఈ కవితలో ప్రత్యేకత దీని మొదటి పదాలని ప్రముఖ ఆఫ్రికన్- అమెరికన్ కవయిత్రి  మాయాఏంజెలో తనకవితా సంకలనానికి శీర్షికగా వాడుకుంది.

(1897 sketch by Norman B. Wood) Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

Sympathy … Paul Laurence Dunbar
.
I know what the caged bird feels, alas!
When the sun is bright on the upland slopes;
When the wind stirs soft through the springing grass,
And the river flows like a stream of glass;
When the first bird sings and the first bud opes,
And the faint perfume from its chalice steals–
I know what the caged bird feels!

I know why the caged bird beats his wing
Till its blood is red on the cruel bars;
For he must fly back to his perch and cling
When he fain would be on the bough a-swing;
And a pain still throbs in the old, old scars
And they pulse again with a keener sting–
I know why he beats his wing!

I know why the caged bird sings, ah me,
When his wing is bruised and his bosom sore,–
When he beats his bars and he would be free;
It is not a carol of joy or glee,
But a prayer that he sends from his heart’s deep core,
But a plea, that upward to Heaven he flings–
I know why the caged bird sings!
.
Paul Laurence Dunbar
(June 27, 1872 – February 9, 1906)
African-American Poet, Novelist, Lyricist and Play Wright

Dunbar was well known, apart from his poetry, for his short stories, novels, librettos, plays, songs and essays.  He had two distinct voices — that of standard English of the classical poet and the evocative dialect of a black American at the the turn of the 19th century. He had a felicity of native dialect for poetry what Mark Twain had for prose.
Oak and Ivy was Dunbar’s first collection of poetry where he employed the classical diction in the larger sectionOak and employed dialect in the smaller section Ivy to feature his lighter poems. Majors and and Minors was his second collection. He later collected these two into one volume as Lyrics of Lowly Life.  In all he wrote about dozen books of poetry, four books of short stories, five novels, and a play.  He also wrote lyrics for In Dahomey – a successful musical comedy written and performed entirely by African-Americans which appeared on Broadway in 1903. He was also honoured with the ceremonial sword by the President Theodore Roosevelt.

%d bloggers like this: