అనువాదలహరి

సానెట్ LXVI: రాత్రి వరద భీభత్సం… ఛార్లెట్ స్మిత్

Image Courtesy: http://1.bp.blogspot.com

.

శిలలతో నిండిన సముద్రపుటొడ్డున
రాత్రి-వరద భీభత్సం సృష్టిస్తోంది:
అలుపులేక పోటెత్తిన తన కెరటాలక్రింద
సమాధికాబడ్డవాటికోసం
రంపపుపళ్ళలాంటి కొండకొనలమీదా,
చలువరాయి గుహల్లోనూ
బొంగురుగొంతుతో సముద్రం శోకిస్తోంది.

తవ్విపోస్తున్న తన కరకుకెరటాలతాకిడికి
ఎత్తైనమిట్టకొనకొమ్ము మీంచి
పచ్చికతోసహా ఒక శాలిబండ దొర్లుకుంటూ
అఖాతంలోకి దబ్బుమని నిలువుగాపడింది
నిశానిశ్శబ్దశ్రవణాలపై పిడుగుపడ్డట్టు.
దానిప్రతిధ్వనులకి ఒడ్డు ఒణికింది.

మనిషిజాడలేని ఈ తుఫాను రాత్రి
ఆకాసంలో తేలుతున్న మబ్బుతెరలమాటున
చంద్రుడు కళావిహీనంగా వెలుగుతున్నాడు;
యువతా, బడలిన శరీరాలూ హాయిగా కలతలేనిద్రిస్తుంటే,
నేనొకడినే లక్ష్యంలేకుండా తిరుగాడుతున్నాను.
నిట్టూర్పులతో ఎగసిన నా హృదయాన్ని ఉపేక్షించడమేగాక,
ఏడవడానికే మేలుకున్నకళ్ళనుకూడా తప్పించుకు తిరుగుతోంది నిద్ర!.

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

ఛార్లెట్ స్మిత్ 

(4 May 1749 – 28 October 1806)

ఛార్లెట్ స్మిత్ జీవితం చాలాచిత్రమైనది. సంపన్నకుటుంబంలో పుట్టినా, తల్లి చిన్నతనంలోనే చనిపోవడంతో, ఆమెఎడబాటులో తండ్రి వ్యసనపరుడై దేశాలుపట్టిపోతే, పినతల్లి సంరక్షణలో పెరగడం, 15 ఏళ్ళకే ధనవంతుడేకాని చదువు అంతగాలేని, తాగుబోతు, వ్యభిచారితో వివాహం, చేసిన అప్పులుతీర్చలేని భర్తతో జైలుశిక్ష అనుభవించడం, అందులోనే మొదటిసారి సానెట్ లువ్రాయడం, అవి జనాదరణ పొందడమేగాక, డబ్బుగూడ తెచ్చిపెట్టడంతో జైలునుండి విముక్తి, ఇక తిరుగులేని రచనా వ్యాసంగం ఆమె ప్రత్యేకతలు.  ఆ కాలపు మేటి కవులు వర్డ్స్ వర్త్, కాలరిడ్జ్, రాబర్ట్ సదే లతొ స్నేహం నెరపింది. సుమారు 10 నవలలూ, 3 కవితాసంకలనాలూ, పిల్లలకు కథలూ, ఒక నాటకం, ఇలా అనేక ప్రక్రియలలో సాహితీవ్యాసంగం, తనదైనగొంతుక, తననిజజీవితాన్ని నవలలలో ప్రతిఫలింపజేయగలశక్తీ, రొమాంటిక్  ఇతివృత్తం నుండి, సెంటిమెంటుప్రథానంగాగల ఇతివృత్తాలవైపు నవలను మలచిన తీరు, సానెట్ లను తిరిగి  ఇంగ్లీషు సాహిత్యం లోకి ప్రవేశపెట్టిన తీరూ బ్రిటిషు రొమాంటిక్ మూవ్ మెంట్ లో ఆమెకు ఒక ప్రత్యేక  స్థానాన్ని కల్పించేయి.  Beachy Head and Other Poems, Elegiac Sonnets, The Old Manor House, ఆమెకు శాశ్వతమైన కీర్తి తెచ్చిపెట్టాయి.

.

Sonnet LXVI: The Night-Flood Rakes

.

The night-flood rakes upon the stony shore;
Along the rugged cliffs and chalky caves
Mourns the hoarse Ocean, seeming to deplore
All that are buried in his restless waves—
.

Mined by corrosive tides, the hollow rock
Falls prone, and rushing from its turfy height,
Shakes the broad beach with long-resounding shock,
Loud thundering on the ear of sullen Night;
.

Above the desolate and stormy deep,
Gleams the wan Moon, by floating mist opprest;
Yet here while youth, and health, and labour sleep,
Alone I wander—Calm untroubled rest,
.

“Nature’s soft nurse,” deserts the sigh-swoln breast,
And shuns the eyes, that only wake to weep!

.

Charlotte Turner Smith

(4 May 1749 – 28 October 1806)

Charlotte Smith is recognised as one of the leading voices of English Romantic Movement. And there is literary evidence that Wordsworth studied her and made elaborate notes on her Sonnets, before he embarked upon the joint venture Lyrical Ballads with Coleridge. She is reputed for the revival of Sonnet. She had a very chequered life due to the careless living of her father, her early marriage to another spendthrift, her having to take to writing when she was in debtor’s prison with her insolvent husband, her phenomenal success as a poet and novelist and finally, her dying … neglected and uncared for. During her long literary career she produced Ten Novels, (one of them “Desmond” called very radical for supporting French Revolution, and some others very popular for their autobiographical shades) Three volumes of poetry, some collections of short stories for children, a play and few other works. Remarkable is her courage amidst odds and equally remarkable her unflinching flair for writing to the last.  The “Elegiac Sonnets” and posthumous publication “Beachy Head and Other Poems (1807)”, The Old Manor House” and “Emmeline”(novels) have brought her a lasting fame.

%d bloggers like this: