అనువాదలహరి

ఆమె నడకే అందం… లార్డ్ బైరన్

Image Courtesy: http://1.bp.blogspot.com

.

మబ్బులేని రాత్రి,
ఆకాశంలోనిచుక్కల్నివెంటేసుకునివచ్చే చీకటిలా
ఆమె అందంగా నడుస్తోంది.
అసలు,
ఆ తెలుపు నలుపులలోని వన్నె అంతా
ఆమె కన్నులలోనూ,
రూపంలోనే మిళితమై ఉంది:
పరువానికొచ్చిన ఆ వెలుగు జిలుగు
ప్రకృతి పగటికికూడా ప్రసాదించలేదు.

ఆ నీలికురుల ప్రతి కదలికలోనూ
ఆ ముఖపు ప్రతి కవళికలోనూ
లలితంగా జాలువారే
ఆ అజ్ఞాత సౌందర్యానికి
నలుపు చిన్నమెత్తు ఎక్కువైనా,
వెలుగు ఓ రవ్వ తక్కువైనా
లోపమేమీరాదు:
ఎప్పుడూ గంభీరంగా తేనెలొలుకుతూ ఉండే
ఆ ఆలోచనల పుట్టినిల్లు
ఎంత స్వఛ్ఛమైనది! ఎంత ప్రియమైనది!

ఆ చెక్కిలి మీద,
ఆ కనుబొమల మీద
అరవిరిసిన నవ్వుల జాడ,
సుతిమెత్తగా, సుకుమారంగా
అయినా ప్రస్ఫుటంగా… ప్రకాశిస్తూ,
మంచిగా గడిపిన గతాన్ని గుర్తుచేస్తూ,
ఆ హృదయపు అమాయకపు ప్రేమనీ,
మనశ్శరీరాల సఖ్యతనీ తెలియబరుస్తోంది.

.

[ఇది లార్డ్ బైరన్ కి బాగా పేరు తెచ్చిన కవితలలో ఒకటి.

ఇది బైరన్ ఒకానొక శోక సమయంలో, వివాహం ద్వారా తనకు బంధుత్వం కలిసి, నల్లని దుస్తులుధరించి మొదటిసారి జీవితంలో అతనికి తారసపడిన సుందరి Mrs Wilmot మీద ఈ కవిత వ్రాసాడని ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది. ఇంకొందరు అతని సవతి చెల్లెలు Auguata మీద వ్రాసేడని అంటారు. ]

.

లార్డ్ బైరన్

(1788–1824)

.

She Walks in Beauty

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes:
Thus mellow’d to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express
How pure, how dear their dwelling-place.

And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!
.
1815.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

George Gordon Lord Byron

(1788–1824)

%d bloggers like this: