అనువాదలహరి

భగ్న ప్రేమ … ఎలిజబెత్ సిడాల్

Image courtesy: wikimedia.org. Artist John Everett Millais Year 1851–1852 Type Oil on canvas Dimensions 76.2 cm × 111.8 cm (30.0 in × 44.0 in) Location Tate Britain, London

.

ఓహ్! భగ్నప్రేమ గురించి చింతించడమెందుకు?

ప్రేమ ఎన్నడు నిజం అయింది గనక?!

అది అనువును బట్టి నీలం నుండి ఎరుపుకీ,

రక్తవర్ణం నుండి నీలానికీ రంగులు మారుస్తుంటుంది.

అసలు ప్రేమ పుట్టుకే బాలారిష్టాలతో…

కనక అదెన్నడూ నిజం అవమన్నా అవలేదు.

.

సొగసైన నీ ముఖం మీద ఆ చిరునవ్వెందుకు?

వద్దు. మళ్ళీ నిట్టూర్చవలసి వస్తుంది సుమా!

చిట్టితల్లీ! ఎంత నిజాయితీగల మాటలు,

నిష్కల్మషమైన పెదాలు పలికినా

అవి గాలిలో కలిసి హరించిపోవలసిందే…

శీతగాలులు కోతపెట్టే వేళ

నువ్వు ఒంటరిగా మిగిలిపోవలసిందేనే తల్లీ!

.

ఓసి బంగారు కొండా! జరగనిదానికి వగపెందుకు?

భగవంతుడు దాన్ని అనుగ్రహించలేదు. అంతే!

పిచ్చిదానా! ప్రేమలో లవలేశమైనా నిజముండి ఉంటే

మనం ఈపాటికి స్వర్గంలో ఉండి ఉండే వాళ్ళం.

ఇది ఇహమని గుర్తుంచుకోవే తల్లీ!

ఇక్కడ స్వఛ్ఛమైన ప్రేమ దొరకమన్నా దొరకదు!

.

Image Courtesy: http://madameguillotine.files.wordpress.com

(25 జులై 1829 – 11 ఫిబ్రవరి 1862)

ఎలిజబెత్ ఎలినార్ సిడాల్, బ్రిటిషు కవయిత్రీ, చిత్రకారిణీ, మోడల్ కూడా;  Pre-Raphaelite brotherhood లో వాల్టర్ డెవెరెల్ (Walter Deverell), విలియం హోల్మన్ హంట్ (William Holman Hunt), జాన్ ఎవరెట్ మిలేజ్ (John Everette Millais) డాంటే గేబ్రియల్ రోజేట్టి (Dante Gabriel Rosetti) మొదలైన చాలా మంది ఆమెను చిత్రించారు, అనుకరించారు.  ముఖ్యంగా షేక్స్పియర్ హేమ్లెట్ నాటకంలోని ఒఫీలియా(Ophelia) పాత్ర ఆధారంగా మిలేజ్ 1852లో చిత్రించిన చిత్రానికి ఈమె మోడల్ గా పనిచేసింది.

Dead Love 

.

Oh never weep for love that’s dead

Since love is seldom true.

But changes his fashion from blue to red,

And brightest red to blue,

And love was born to an early death

And is so seldom true.

.

Then harbour no smile on your bonny face

To win the deepest sigh.

The fairest words on truest lips

Pass on and truly die,

And you will stand alone, my dear,

When wintry winds draw nigh.

.

Sweet, never weep for what cannot be,

For this God has not given.

If the merest dream of love were true

then, sweet, we should be in heaven,

And this is only earth, my dear,

where true love is not given.

.

Elizabeth Siddal.

A Pre-Raphaelate Painter, Model, and Poet.

(1829-62)

%d bloggers like this: