అనువాదలహరి

జీవన సంధ్య … డొరతీ పార్కర్

Image Courtesy: http://4.bp.blogspot.com

.

వయసు పైబడి, సౌకర్యాలమరి   
కోరికలకి భరతవాక్యం పాడి, కేవలం
జ్ఞాపకాలే శయ్యావిభాగినులై
ప్రశాంతతతో నే చలికాగుతున్నప్పుడు

చలువచేసిన నా టోపీ క్రింద
శిరోజాలనందమైన పాయలుగ అలంకరించుకుని  
బలహీనమూ, శీతలమూ ఐన నా చేతులు
నా ఒడిలో వేసుకుని నెమ్మదిగా కూర్చుంటాను.

పూలూ, లతలూ అల్లి, లేసులువేసిన
నా గౌను మెడదాకా తొడిగి
లోకానికి తెరదించి,
ఒక ఉల్లాసమైన కూనిరాగాన్నందుకుంటాను.

కారే కన్నీరు తీరు మరచి,  
తూగుతూ, ఊగుతూ, నా టీ కలుపుకుంటాను.
అబ్బ! ఆ ఆనందకరమైన రోజులు
ఇంకొంత కాలం కొనసాగితే ఎంత బాగుణ్ణు!

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

డొరతీ పార్కర్

డాట్ అనీ డాటీ అనీ పిలవబడే డొరతీ పార్కర్ అమెరికను కవయిత్రీ, కథారచయితా, విమర్శకురాలు, వ్యంగ్య రచయితా. హాలీవుడ్ లో ఆమె వ్రాసిన స్క్రీన్ ప్లేకి రెండుసార్లు,  A Star is Born (1937)కీ, “Smash-Up, the Story of a Woman” (1947) ఆస్కార్ నామినేషన్ సంపాదించింది.  విహారయాత్రలో ఉన్న PG Wodehouse కు బదులుగా Vanity Fair పత్రికకి నాటక విమర్శలు వ్రాయడం ప్రారంభించిన దగ్గరనుండి ఆమె సాహిత్యజీవితం మలుపు తిరిగింది.  Big Blonde అన్న ఆమె కథకి 1929లో O. Henry అవార్డు వచ్చింది. సోమర్ సెట్ మాం పీఠికతో ఆమె కథలూ, కవితలూ, Viking Press 1944 లో The Portable Dorothy Parker అన్న పేరుతో అమెరికాలో విడుదలచేసింది.

.

Afternoon

.

When I am old, and comforted,
And done with this desire,
With Memory to share my bed
And Peace to share my fire,

I’ll comb my hair in scalloped bands
Beneath my laundered cap,
And watch my cool and fragile hands
Lie light upon my lap.

And I will have a sprigged gown
With lace to kiss my throat;
I’ll draw my curtain to the town,
And hum a purring note.

And I’ll forget the way of tears,
And rock, and stir my tea.
But oh, I wish those blessed years
Were further than they be!

.

Dorothy Parker

(August 22, 1893 – June 7, 1967)

Dorothy Parker was an American poet, short story writer, critic and satirist.

%d bloggers like this: