అనువాదలహరి

ప్రజాస్వామ్యం … లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

Image Courtesy: http://t3.gstatic.com

.

భయం వలనా, రాజీ పడడం వలనా

ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళా,

ఈ ఏడాదీ రాకపోవడమే కాదు, 

ఎప్పటికీ రాదు.

నా రెండు కాళ్ళ మీదా నిలబడడానికీ

ఈ నేలని స్వంతంచేసుకుందికీ

అవతలి వ్యక్తికి ఎంతహక్కుందో

నాకు కూడా

అంత హక్కే ఉంది.

అన్ని విషయాలనీ ‘కాలమే నిర్ణయించనీ’

అనే వ్యక్తులను విని విని నాకు విసుగెత్తిపోయింది.

రేపు అన్నది మరో రోజు.

నేను పోయిన తర్వాత నాకు స్వాతంత్ర్యంతో పనిలేదు.

నేను రేపటి రొట్టెతిని ఇవాళ బతకలేను.

స్వేఛ్ఛ అన్నది

అత్యావశ్యకక్షేత్రంలో 

నాటిన సారబీజం.

నేనూ ఇక్కడే బ్రతుకుతున్నాను.

నీలాగే

నాక్కూడా

స్వేఛ్ఛ కావాలి.

.

లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

Image courtesy: http://4.bp.blogspot.com

జేమ్స్ మెర్సెర్ లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్ (1 ఫిబ్రవరి 1902- 22 మే 1967) అమెరికను కవి, క్రియాశీల సామాజిక కార్యకర్త, నవలా కారుడు, నాటక రచయిత, పత్రికా రచయిత.

.

Democracy

.

Democracy will not come

Today, this year

Nor ever

Through compromise and fear.

I have as much right

As the other fellow has

To stand

On my two feet

And own the land.

I tire so of hearing people say,

Let things take their course.

Tomorrow is another day.

I do not need my freedom when I’m dead.

I cannot live on tomorrow’s bread.

Freedom

Is a strong seed

Planted

In a great need.

I live here, too.

I want freedom

Just as you.

.

Langston Hughes.

James Mercer Langston Hughes (February 1, 1902 – May 22, 1967) was an American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist.

%d bloggers like this: