అనువాదలహరి

నిద్రలోనే … సారా టీజ్డేల్

Image Courtesy: http://t0.gstatic.com

.

నిద్రలోనే వాళ్ళ ముఖాలు నాకు కనిపిస్తాయి

నేను చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు నాతో ఆడిన పిల్లలందరివీ

లూయిజ్,  తన గోధుమరంగుజుత్తు చక్కగా జడేసుకునీ,

ఏనీ,  తన ఉంగరాలజుట్టు హాయిగా, ఎగరేసుకుంటూను

.

నిద్రలోనే కాలాన్ని మరిచిపోతాం…

ఇప్పుడు వాళ్లంతా ఎలా ఉన్నారో, ఎవరికి తెలుస్తుంది?

కాని నిన్నరాత్రి చిన్నప్పటిలాగే ఆడుకున్నాం,

మెట్ల పక్క మలుపులో బొమ్మరిల్లుతో సహా

.

ఏళ్ళు గడిచినా, కాలం వాళ్ళ ముఖాలని పదునుపెట్టలేకపోయింది.

వాళ్ళ కళ్ళలోకి చూశాను… అప్పటిలాగే ఇంకా అమాయకంగానే ఉన్నై,

వాళ్ళూ నా గురించి కలగంటుంటారా?

వాళ్ళకీ నేను చిన్నపిల్లలాగే కనిపిస్తుంటానా? ఏమో!

.

సారా టీజ్డేల్, 

అమెరికను కవయిత్రి

.
Only In Sleep
.
Only in sleep I see their faces,
Children I played with when I was a child,
Louise comes back with her brown hair braided,
Annie with ringlets warm and wild.
Only in sleep Time is forgotten —
What may have come to them, who can know?
Yet we played last night as long ago,
And the doll-house stood at the turn of the stair.
The years had not sharpened their smooth round faces,
I met their eyes and found them mild —
Do they, too, dream of me, I wonder,
And for them am I too a child?
.
Sarah Teasdale
American Poetess
%d bloggers like this: