అనువాదలహరి

వృధ్ధ విరాగి … ఎమిలీ బ్రాంటి

http://1.bp.blogspot.com/_Ub4Y3Tr6Me4/TIOg1Icb-YI/AAAAAAAAAU8/WYy-mwFiPqo/s400/The+Old+Stoic+copy.jpg
Image Courtesy: http://1.bp.blogspot.com

Listen to the Poem here:  The Old Stoic

.

సంపదలు విలువైనవిగా భావించను,

ప్రేమ? ఆ మాటంటేనే నాకు నవ్వొస్తుంది,

కీర్తి కాంక్ష ఒక కల

ఉదయమవుతూనే కరిగిపోతుంది

.

నేను ప్రార్థించడమంటూ జరిగితే

నా పెదాలమీద కదిలే మాటలు ఒకటే:

నా మనసు నా అధీనంలో వదిలీ

నాకు స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రసాదించు!

.

అవును. నా రోజులు తొందరగా లక్ష్యాన్ని సమీపిస్తున్నకొద్దీ, 

జీవనం లోనూ, మరణం లోనూ, నే కోరుకునేది,

సంకెలలులేని మనసూ,

దేన్నైనా ఎదుర్కోగల ఆత్మ స్థైర్యమూ. అంతే!


.

ఎమిలీ బ్రాంటి

బ్రిటిషు నవలాకారిణి, కవయిత్రి

(30 జులై 1818 – 19 డిసెంబర్ 1848)

ఎమిలీ బ్రాంటి అనగానే ఛప్పున గుర్తొచ్చేది Wuthering Heights అన్న నవల. Ellis Bell మారుపేరుతో  ప్రచురితమైన ఈ నవల మొదట్లో అంత ఆదరణకు నోచుకోపోయినా, ఆమె మరణం తర్వాత విమర్శకుల మన్ననలతో పాటు, ఇంగ్లీషు సాహిత్యం లో ఒక క్లాసిక్ గా గుర్తింపబడుతోంది.


.

The Old Stoic

.

Riches I hold in light esteem;

And Love I laugh to scorn;

And lust of fame was but a dream

That vanished with the morn:

.

And if I pray, the only prayer

That moves my lips for me

Is, ‘Leave the heart that now I bear,

And give me liberty!’

.

Yes, as my swift days near their goal,

‘Tis all that I implore;

In life and death, a chainless soul,

With courage to endure.

.

(1846)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emilybronte_retouche.jpg
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

 Emily Bronte

(30 July 1818 – 19 December 1848)

%d bloggers like this: