అనువాదలహరి

రెక్కతొడిగిన ఆశ … ఎమిలీ డికిన్సన్

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYo6g4mIs7RREe1IhTE8RwGx_tpxhEZGUnxVP0M0o8gskWQTlK
Image Courtesy: http://t0.gstatic.com

.

ఆశ ఒక రెక్కతొడిగిన పిట్ట…

అది మనసు చివురులమీద వాలి 

నిర్విరామంగా రాగం తీస్తూనే ఉంటుంది

పదాల్లేని పదం ఏదో.

.

మలయమారుతంలో అది మరీ కమ్మగా వినిపిస్తుంది

తుఫాను ఎంతభీకరంగా ఉన్నా,

ఎంతోమందిని నులివెచ్చగా ఉంచగలిగినందుకు

ఆ చిన్ని పిట్ట సిగ్గులుపోతుంది

.

ఆ రాగం అత్యంత శీతల ప్రదేశాల్లో విన్నాను

వినూత్న సాగరాలమీద విన్నాను

కానీ,  ఎంత విషమ పరిస్థితుల్లోనూ 

నా ‘కిది’ కావాలని అది నన్నెన్నడూ కోరలేదు.

.

  ఎమిలీ డికిన్సన్

.

“Hope” is the thing with feathers

254

.

“Hope” is the thing with feathers—

That perches in the soul—

And sings the tune without the words—

And never stops—at all—

.

And sweetest—in the Gale—is heard—

And sore must be the storm—

That could abash the little Bird

That kept so many warm—

.

I’ve heard it in the chillest land—

And on the strangest Sea—

Yet, never, in Extremity,

It asked a crumb—of Me

.

Emily Dickinson

%d bloggers like this: