అనువాదలహరి

ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9aklHl2B_4-tkFNmW7zEYq2-YwTKzTlixRPmjmVq063HueppmPA
Image Courtesy: http://t0.gstatic.com

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqCpJbr97pBVLY_wWFBEd5Ca8OrWwyZVEsUZ1D_zLgdlQLSrRn
Image Courtesy: http://t3.gstatic.com

.

స్వఛ్ఛందము:

.

విపుల నీరవ నిర్జన శిశిరసీమ

సందడించక ఆమని అడుగిడిన యట్లు

పులినసీమల పిలగాలి* పరుగిడిన యట్లు

వ్యాధి తనుదానె రోగిని వీడినట్లు

మరుగు బడినట్టి నీ స్మృతి శకలమొకటి

రాత్రి నాగుండె తా జొరబడినదకట!

(Note: A little bit of liberty is taken in using ‘పిలగాలి’)

.

Original in Transliteration:

.

“Raat yun dil mein teree khoee huee yaad ayee

Jaise veeraaney mein chupke sey bahaar aa jaaye

Jaise saharaan mein haule sey chale baad-e-naseem

Jaise beemaar ko bewaja qaraar aa jaaye”

Faiz Ahmed Faiz

.

(Courtesy: ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ : ఒక నివాళి  by Chandrahaas ;

http://pustakam.net/?p=8422&cpage=1#comment-11896)

%d bloggers like this: