అనువాదలహరి

కవిత్వమూ- ఛందస్సూ … గేథే

http://static3.depositphotos.com/1000693/110/i/950/depositphotos_1108365-Handful-of-water.jpg
Image Courtesy: http://static3.depositphotos.com

.

ఒక “గ్రీకు”,  మిత్తికని

తనకు నచ్చిన ఆకృతికి మలుచుకోనీ.

తన హస్తకౌశలం పట్ల

మించెడు మోహం పెంచుకుంటే పెంచుకోనీ.


కానీ మనకి మాత్రం

యూఫ్రటిస్ అమృతధారలను చే పట్టి

ప్రవాహంలో చేతులటూ యిటూ 

అలవోకగా తేలియాడిస్తునప్పుడే అలౌకికానందం.


దాహార్తిని శమింపజేసుకున్న నా తప్తహృదయము,

దాని రసానుభూతిని  అది ఆవిష్కరిస్తుంది.

అమలిన కవి హస్తాల్లో ఒదిగిన తరళసలిలాలు  

నెమ్మదిగా ఘనీభవించడం ప్రారంభిస్తాయి.

.

గేథే (28 August 1749  – 22 March 1832)  

ఆధునిక జర్మను మహా  కవి, రచయిత, నాటక కర్త, తాత్త్వికుడు, శాస్త్రజ్ఞుడు.


.

Poetry and Form

 

.

Let the Greek mould his clay

To the forms he’s planned,

And take increasing pleasure

In the product of his hands:

But to us it’s blissful when

We clutch at the Euphrates,

And in the flowing element,

Swish to and fro, with ease.

Quenching, so, my burning soul,

I’ll utter what I feel:

Gathered in the poet’s pure hand

The waters will congeal.

.

Goethe

(From the translation of A S Kline)

%d bloggers like this: