అనువాదలహరి

ఓ సమయం వస్తుంది… ఫెర్నాండో పెసో

.

ఓ రోజు వస్తుంది…

మన శరీరానికి అతుక్కుపోయి 

దాని ఆకారం పొందిన దుస్తుల్ని

వదిలివేయవలసి సమయం.

.

మనల్ని  ఎప్పుడూ

వెళ్ళినచోటికే తీసుకువెళ్ళేదారుల్ని

మరచిపోవలసిన సమయమూ వస్తుంది.

.

దానర్థం

ఇప్పుడు మనం

 కొత్త దారి వెతుక్కోవలసిన సమయం ఆసన్నమైందని…

ఇప్పుడు ధైర్యం చెయ్యలేకపోయామో

ఉన్నచోటే … శాశ్వతంగా…

మన రాదారి నుండి పక్కకి మనల్ని మనమే ఈడ్చుకుపోయినట్టన్నమాట.

.

ఫెర్నాండో పెసో

పోర్చుగీసు కవి 
.

There is a time where you have to leave the clothes …

Who already have the shape of our bodies …

And forget that our paths lead us always to

same places …

It is the time of the crossing …

And if we dare not do it …

We stayed … forever …

On the sidelines of ourselves …

.

Fernando Pessoa

%d bloggers like this: